Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

AOb vraagt aandacht voor stijgende personeelslasten in vo

AOb vraagt aandacht voor stijgende personeelslasten in het voortgezet onderwijs

De Algemene Onderwijsbond (AOb) wijst op een paradoxale ontwikkeling in de sector voortgezet onderwijs (vo): de leerlingenaantallen stijgen (nog steeds), terwijl het aantal banen krimpt. Zo gingen in de periode oktober 2010 tot en met maart 2012 tweeduizend fulltime banen verloren in het vo.  

De oorzaak van het banenverlies: schoolbesturen zijn door het langer doorwerken door oudere leerkrachten extra geld aan personeelslasten kwijt en kunnen deze extra kosten alleen door afbouw van arbeidsplaatsen opvangen. Het gevolg: de overblijvende leerkrachten moeten meer lesuren draaien en aan grotere groepen lesgeven.  

Doordat de AOW-leeftijd stijgt, raken schoolbesturen de komende jaren nog meer geld kwijt aan oudere leerkrachten, wat een verdere druk op het schoolbudget oplevert. ‘Zo wordt langer doorwerken’, aldus de AOb, ‘voor de overheid een bezuiniging, maar ontpopt het zich voor scholen als een kostenpost.’  

Naast een groter aantal ‘dure’ oudere leerkrachten worden de besturen ook geconfronteerd met stijgende energierekeningen en een hoger BTW-tarief. Het stijgen van de personele en materiële lasten en het afwentelen van deze lasten door fte’s af te bouwen, is volgens de AOb een koers die niet vol te houden is. De bond roept het kabinet daarom op de daad bij het woord te voegen en nu eens eindelijk te investeren in de sector.

Bron:
www.aob.nl, 7 februari 2013