Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen stabiel

Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen stabiel

In een brief aan de Tweede Kamer met cijfers over de kinderopvang in 2012 bericht minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen het afgelopen jaar redelijk stabiel is gebleven.

Bij moeders met jonge kinderen (0-12 jaar) is sprake van een lichte stijging van 71.1% naar 71.5%. Binnen deze groep is de arbeidsparticipatie van alleenstaande moeders in 2012 gedaald, van 64,6% naar 63%. De arbeidsparticipatie van vaders ligt op een hoog niveau. In 2012 werkte 93,2% van de vaders met jonge kinderen.

Bron: SZW