Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

Op 18 oktober jl. heeft het Ministerie van SZW het besluit kinderopvangtoeslag gepubliceerd, waaruit blijkt dat in 2013 de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag van de overheid zullen krijgen. Ouders moeten dan ook een groter gedeelte van de kosten van kinderopvang zelf gaan betalen.

De bezuiniging maakt deel uit van een pakket maatregelen dat het kabinet heeft genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. In grote lijnen komt het besluit op het volgende neer:
  • De vergoeding voor het eerste kind (dit is het kind met het hoogste aantal uren opvang) gaat omlaag.
  • Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van € 17.230 of lager blijft de toeslag hetzelfde. 
  • Ouders met een gezamenlijk inkomen van € 118.189,-- of meer krijgen geen vergoeding meer voor het eerste kind. Voor het tweede en de daarna volgende kinderen krijgen deze ouders wel een vergoeding. Deze kinderopvangtoeslag blijft gelijk aan de toeslag in 2012. 
  • De maximum uurprijzen waarvoor ouders een vergoeding kunnen krijgen, worden verhoogd. De maximum uurprijs voor dagopvang wordt € 6,46, voor buitenschoolse opvang €6,02 en voor gastouderopvang € 5,17.
Bron: www.rijksoverheid.nl - Ministerie SZW