Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Einde aan stijging WIA-instroom

Einde aan stijging WIA-instroom

Eind 2011 ontvingen ruim 138.000 personen een WIA-uitkering. Eind 2013 verwacht UWV bijna 185.000 WIA-uitkeringsgerechtigden. Deze toename van het aantal WIA-uitkeringen is een logisch gevolg van het feit dat de WIA nog in opbouw is. De toename gaat echter minder hard dan eerder werd verwacht. Voor het eerst sinds de start van de WIA is de instroom afgenomen; zowel in 2012 als in 2013 bevindt de instroom zich onder het niveau van 2011. Daarmee lijkt een stabilisatie van de WIA instroom in zicht te komen, terwijl in eerdere ramingen de WIA-instroom steeg. Hoewel de prognose voor 2013 onzeker is, wordt verwacht dat de instroom in 2013 licht toeneemt.    

  2011  2012  2013 
 WIA-bestand 138.400 161.300 184.800
 WIA-instroom 37.900 33.400 35.500

Bron: Januarinota 2013 UWV