Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Gemiddelde WGA-premie voor 2013 bekend

Gemiddelde WGA-premie voor 2013 bekend

De premie voor bij UWV-verzekerde werkgevers daalt in 2013 licht van 0,53% naar 0,52%. Ook voor de komende jaren verwacht UWV dat de premie nagenoeg stabiel blijft.

Minimum- en maximumpremie
De gemiddelde WGA-premie is één van de factoren die de individuele WGA-premie bepaalt. De minimumpremie voor kleine werkgevers daalt in 2013 licht van 0,48% naar 0,47%. De minimumpremie voor grote werkgevers blijft 0,13%. De maximumpremie voor kleine werkgevers daalt van 1,59% naar 1,56%. Voor grote werkgevers daalt de maximumpremie van 2,12% naar 2,08%. Het werkelijke premiepercentage dat u betaalt, hangt af van het risico op arbeidsongeschiktheid in uw onderneming.

Verwachting premieontwikkeling
De correctiefactor werkgeversrisico daalt van 1,90 naar 1,78. Voor de komende jaren verwacht UWV een verdere daling van deze correctiefactor. De hoogte van de WGA-premie blijft stabiel of loopt hooguit licht op. Dit komt doordat het aantal mensen dat een WGA-uitkering ontvangt, minder snel stijgt.

Bron: www.uwv.nl ; Meer informatie leest u in de nota Gedifferentieerde premie WGA.