Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Herstel dagloonberekening Wet Arbeid en Zorg

Herstel dagloonberekening Wet Arbeid en Zorg

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bericht dat de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) met terugwerkende kracht wordt aangepast. Reden hiervoor is dat door een technische fout een nieuwe berekening van het dagloon in de WAZO met ingang van 1 januari 2013 in werking is getreden in plaats van per 1 juni 2013. Het gaat hierbij om de dagloonvaststelling voor de uitkeringen in verband met zwangerschap en bevalling van de WAZO.

UWV blijft tot 1 juni 2013 de zwangerschapsuitkeringen berekenen op basis van het laatste maandloon. Vanaf 1 juni 2013 zal UWV de zwangerschapsuitkeringen berekenen op basis van het gemiddelde jaarloon bij de laatste werkgever. De nieuwe berekening gaat met ingang van 1 juni 2013 alleen gelden voor de uitkeringen die ingaan vanaf die datum.

Bron: SZW