Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Kabinet bindt strijd aan tegen jeugdwerkloosheid

Kabinet bindt strijd aan tegen jeugdwerkloosheid

In 2013 en 2014 zal het kabinet € 50 miljoen extra besteden om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Bedroeg de jeugdwerkloosheid in 2011 nog 9.8 %, in januari 2013 was dit percentage al gegroeid naar 15%. Dit staat in een brief van minister Ascher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer.

De helft van het bedrag is bedoeld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio’s, waar gemeenten en hun samenwerkingspartners jongeren aan de slag kunnen helpen. Hiermee wordt voortgebouwd op de regionale samenwerking die bij het Actieplan Jeugdwerkloosheid in 2009 tot stand is gebracht. De andere helft gaat naar het project ‘School Ex’, een programma waarbij examenkandidaten in het MBO worden gestimuleerd om na het behalen van hun diploma langer door te leren in een richting met een goed baanperspectief.

Daarnaast wordt een ambassadeur voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid aangesteld, die als taak heeft om baanmogelijkheden dichterbij werkloze jongeren te brengen. Hierbij valt te denken aan het verder tot elkaar brengen van betrokken partijen, zoals gemeenten en werkgevers. Een betere match tussen werkzoekende jongeren enerzijds en vacatures, leerwerkplekken en stageplaatsen anderzijds moet leiden tot meer kansen op een baan.

Bron: OCW, SZW