Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Kinderopvangtoeslag 2012 en 2013

Kinderopvangtoeslag 2012 en 2013

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekend gemaakt dat ouders die in 2012 en 2013 de kinderopvangtoeslag niet op tijd hebben aangevraagd – waardoor zij minder geld hebben ontvangen – alsnog de mogelijkheid krijgen om de toeslag voor die jaren aan te vragen. Daarnaast wordt het vanaf 1 januari 2014 mogelijk om kinderopvang aan te vragen vanaf de maand dat de ouder de aanvraag doet en de drie maanden daarvoor.

Vanaf 1 januari 2012 konden ouders slechts kinderopvangtoeslag vragen vanaf de maand waarin de ouder de aanvraag had ingediend en één maand daarvoor. Het beperken van de aanvraag voor kinderopvangtoeslag was nodig omdat er te gemakkelijk gefraudeerd kon worden. De minister wil de beperking voor 2012 en 2013 nu toch schrappen, omdat er een grote groep ouders onvoldoende op de hoogte was van de maatregel. Deze werd destijds in november 2011 door de Eerste kamer geaccepteerd en ging in januari 2012 meteen in.

Bron: SZW