Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Laten re-integreren van ontslagen werknemers levert geld op

Laten re-integreren van ontslagen werknemers levert geld op

“Wanneer organisaties zieke oud-werknemers een re-integratieplek aanbieden, voelen ze dat direct in de portemonnee.” Dat zegt Carla van Deursen, kennisadviseur van het Kenniscentrum UWV. Van Deursen zegt dat naar aanleiding van een rapport over zieke einde-dienstverbanders: mensen die ziek zijn op het moment dat hun tijdelijke dienstverband afloopt. “Sinds kort tellen ook tijdelijke contractanten mee voor de hoogte van de WGA- en de ziektewetpremie. Hoe meer zieke einde-dienstverbanders, hoe hoger de premie. En omgekeerd geldt ook: hoe sneller mensen weer aan het werk komen, hoe lager je werkgeverspremies. Omdat we weten dat mensen veel sneller herstellen als ze een therapeutische werkplek hebben, kan iedere werkgever aangeraden worden om (alleen al vanuit financieel eigenbelang) een re-integratieplaats voor een oud-werknemer te creëren.”

Bron: P&O actueel