Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Ontslag onterecht wegens onvoldoende dossieropbouw

Ontslag onterecht wegens onvoldoende dossieropbouw

Onlangs heeft de Commissie van Beroep VO zich uitgesproken over een zaak waarin disfunctioneren en dossieropbouw een rol speelde. In deze kwestie ging het om een docent die al 27 jaar in dienst was van de werkgever. Als sprake is van een langdurig dienstverband, is het noodzakelijk dat de werkgever aantoont dat sprake is van zodanig disfunctioneren dat voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet van de werkgever gevergd kan worden. Dit moet blijken uit verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere schriftelijke stukken.

Een werknemer moet een reële kans hebben gekregen om zich te verbeteren. Goed werkgeverschap brengt met zich mee dat iemand die langere tijd in dienst is, ruim de tijd wordt geboden om zich te verbeteren. In de door de Commissie beoordeelde casus dateerden de eerste schriftelijke stukken over het disfunctioneren van 2011 en had de werknemer een verbetertraject van ongeveer een half jaar gehad. Dit werd, mede gezien het lange dienstverband, door de Commissie onvoldoende geacht om de werknemer te kunnen ontslaan.

Dossieropbouw
Het opbouwen van een dossier wordt over het algemeen in verband gebracht met ontslag wegens disfunctioneren en derhalve zowel door werkgevers als werknemers als negatief ervaren. Minder aandacht bestaat echter voor de positieve werking van dossieropbouw. Als de werkgever namelijk van iedere werknemer – zowel de goed als slecht functionerende - een dossier opbouwt, is minder snel sprake van een uitzonderingspositie. Daarbij heeft het vastleggen van goed functioneren een positief effect op de betrokken werknemer, want deze ervaart dit over het algemeen als een uiting van waardering en erkenning voor hetgeen hij gedaan heeft. Tot slot biedt een regelmatige gesprekscyclus een structuur waarin werknemer en leidinggevende regelmatig met elkaar spreken over doelen, prestaties en ontwikkeling. Hierdoor ontstaat voor zowel werknemer als werkgever meer duidelijkheid en begrip voor elkaars wensen en standpunten. En daar is natuurlijk iedereen bij gebaat.