Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Ontslag van rechtswege bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar

Ontslag van rechtswege bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar

CAO-partijen binnen het voortgezet onderwijs hebben geconstateerd dat er behoefte is aan duidelijkheid over de toepassing van het ontslag van rechtswege bij 65 jaar, nu de AOW-leeftijd per 1 januari 2013 is opgeschoven met één maand en de CAO VO hierop nog niet formeel is aangepast. Sociale partners hebben dan ook een handreiking opgesteld, waarin een uitleg over dit onderwerp is opgenomen. U vindt hierin advies over de te volgen handelwijze, totdat een nieuwe CAO VO in werking treedt.

Bron: VO-raad