Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Opnieuw forse stijging werkloosheid

Opnieuw forse stijging werkloosheid

In februari steeg het aantal werklozen met 21.000, waarmee de werkloosheid verder is opgelopen naar 7,7 procent. Het aantal WW-uitkeringen is in februari toegenomen met 7.000.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2013 toe met 21.000 en kwam uit op 613.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 7.000 is toegenomen tot 377.000.

Werkloosheid verder opgelopen
In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 20.000 werklozen per maand bij. Het werkloosheidspercentage is in drie maanden tijd gestegen van 7,0 naar 7,7.
De werkloosheid nam sterker toe onder mannen dan onder vrouwen. Drie maanden geleden was nog 6,8 procent van de mannelijke beroepsbevolking werkloos. In februari was dat 7,7 procent. Bij vrouwen nam de werkloosheid in dezelfde periode toe van 7,2 procent naar 7,8 procent.
In februari kwam de werkloosheid in Nederland uit op 6,2 procent van de beroepsbevolking; in januari was dat nog 6,0 procent.

In februari 2013 werden bijna 47.000 nieuwe uitkeringen verstrekt en ruim 39.000 beëindigd. Het aantal lopende uitkeringen nam daardoor toe met 7.000 tot 377.000.

Bron: UWV