Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Overbruggingsregeling AOW geregeld

Het ministerie van SZW heeft bericht dat de overbruggingsuitkering AOW is geregeld. Deze regeling voorziet in een overbruggingsregeling voor mensen met een lopende VUT- of prepensioenuitkering op 1 januari 2013 en die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd inkomensverlies hebben.

Zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord is de regeling toegankelijk voor mensen met een inkomen tot 200 % van het wettelijk bruto minimumloon (300% voor paren). De regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2013.