Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Payrollers niet zomaar te ontslaan

Payrollers niet zomaar te ontslaan

Werkgevers die denken dat ze door het aannemen van payrollers geen ‘echt’ personeel in dienst hebben, zitten er naast. De kantonrechter in Almelo heeft bepaald dat deze ingehuurde krachten bij de gemeente Enschede in feite ambtenaar zijn en daarom niet zomaar kunnen worden ontslagen. Werknemers die door hun werkgever aan een ander bedrijf worden ‘uitgeleend’ behouden dus dezelfde arbeidsrechten, aldus de rechter.

Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben, zegt Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam in de Volkskrant. "Werkgevers kunnen door pensioenfondsen worden aangesproken om premies voor payrollers te betalen, of alsnog bij te dragen aan scholingsfondsen. Dit maakt het voor werkgevers - die steeds meer concurreren op arbeidskosten - minder aantrekkelijk om payrollers in te zetten."

Gedachte achter payrolling
Het idee achter payrolling is om kleine bedrijven administratieve rompslomp uit handen te nemen. Brancheorganisatie VPO stelt dat driekwart van de payrollers voor mkb’ers werkt. Er zijn voor bedrijven twee motieven om payrollers in te schakelen, zegt Jurriën Koops, bestuurslid van de brancheorganisatie waarbij de helft van de payrollbedrijven is aangesloten. "Het werkgeverschap is veel complexer geworden door alle administratieve lasten. En het werkgeverschap is veel risicovoller geworden, bijvoorbeeld doordat werkgevers twee jaar het loon moeten doorbetalen van een zieke werknemer."

Ontduiken CAO
FNV Bondgenoten stelt dat payrollers worden gebruikt om de CAO's te ontduiken. De CAO voor payrollers is er wel, maar is een stuk minder voordelig dan die voor de rest van de sector geldt. Mariëtte Patijn, bestuurder van Bondgenoten "Payrollers hebben vaak een minder goede pensioenregeling. En ze kunnen gemakkelijker worden ontslagen. Het voelt oneerlijk, is een klacht die wij vaak horen. Mensen moeten gelijk worden behandeld."

Payrol of uitzenden?
Payrollers zijn in dienst van een payrollbedrijf, maar worden ‘uitgeleend’ aan een ander bedrijf. Dit komt veel voor bij de horeca en ook bij de overheid en het onderwijs is dit payrollen in opkomst. Inmiddels zijn er 150.000 payrollers op de markt. Het verschil met een uitzendkracht zit hem in de tijdsduur payrollers werken gemiddeld 2,5 jaar bij een bedrijf en uitzendkrachten veel korter.

Bron: HR-praktijk