Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Pensioenakkoord overheid- en onderwijssectoren 2014

Pensioenakkoord overheid- en onderwijssectoren 2014

Onlangs sloten overheid- en onderwijswerkgevers (VSO) en de vakbonden (Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel) een ABP-pensioenakkoord. Dit akkoord hangt samen met de maatregelen die de overheid op het gebied van pensioen neemt. Met het ABP-pensioenakkoord wordt de ABP-regeling aangepast aan de gewijzigde fiscale regelgeving. Dit onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de achterbannen. Pas daarna kunnen de afspraken definitief worden gemaakt.

Afspraken akkoord
Vanaf 1 januari 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 67 jaar en de jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd, van 2.05% naar 1.95% van het inkomen (pensioengrondslag) per jaar. Dit leidt tot lagere pensioenaanspraken. Deze verlaging houdt verband met het feit dat mensen langer leven, en daardoor ook langer kunnen werken. Het sluit daarmee aan op de AOW-leeftijd, die ook is verhoogd naar 67 jaar. Omdat vanaf volgend jaar de pensioenopbouw lager is, kunnen de pensioenpremies worden verlaagd. Het effect van de maatregelen is een netto koopkrachtverbetering voor werknemers van ongeveer 2%.

Bron: ABP en VSO