Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Premiekortingen wijzigen per 1 januari 2013

Premiekortingen wijzigen per 1 januari 2013

Het wetsvoorstel dat sommige premiekortingen verhoogt en andere afschaft, is inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2013. Het wetsvoorstel moet er toe bijdragen dat meer mensen gaan meedoen op de arbeidsmarkt. Iedereen is nodig, ook de kwetsbare groepen. Met de maatregelen wil men werkgevers stimuleren om meer oudere uitkeringsontvangers en mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. 

De wijzigingen per 1 januari 2013 op een rij:
  • De premiekortingen oudere werknemers
    Het is voor werkgevers voordelig om werknemers van 50 jaar en ouder met een uitkering in dienst te nemen. Zij krijgen de premiekorting als zij een werknemer van 50 jaar of ouder aannemen die onmiddellijk voorafgaand aan het dienstverband een WW-, WAO-, WIA-, Wajong-, WAZ-, wachtgeld-, IOAW-, IOAZ-, of bijstandsuitkering heeft. De premiekorting is per 1 januari 2013 € 7.000,- in plaats van € 6.500,- per jaar en per werknemer en duurt maximaal 3 jaar.Als een werkgever een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst heeft, krijgt hij maximaal 3 jaar lang (maar maximaal tot 65 jaar) € 2.750,- per jaar premiekorting. Deze premiekorting vervalt per 1 januari 2013 en wordt niet vervangen door een werkbonus werkgevers.
  • Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers
    Een werkgever heeft recht op een premiekorting als hij een werknemer met bijvoorbeeld een WIA-uitkering of de status ‘arbeidsgehandicapte’ in dienst neemt. De premiekorting is per 1 januari 2013 € 7.000,- in plaats van € 2.042,- per jaar en per werknemer en duurt maximaal 3 jaar.