Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Quotum arbeidsgehandicapten

Quotum arbeidsgehandicapten

Bij grote werkgevers met 25 of meer werknemers moet in de toekomst 5% van het personeelsbestand bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Dit wordt vanaf 1 januari 2015 stapsgewijs, over een periode van 6 jaar, ingevoerd. Werkgevers kunnen een boete van 5.000 Euro per werkplek krijgen als zij zich hier niet aan houden. Deze regeling geldt niet voor bedrijven met minder dan 25 werknemers.  

In totaal zal het quotum leiden tot 170.000 voltijds werkplekken voor arbeidsgehandicapten. Uitgaande van 1 januari 2015 als ingangsdatum en een ingroei-pad van 6 jaar betekent dit dat vanaf 2015 tot 2021 jaarlijks ruim 28.000 mensen met een beperking extra aan de slag moeten komen om het quotum volledig te vervullen. Van de 170.000 werkplekken komen er circa 40.000 voor rekening van overheidswerkgevers in brede zin.  

Het quotum is afgesproken in het regeerakkoord als onderdeel van de nieuwe Participatiewet. Daarin worden allerlei regelingen voor mensen met een handicap samengevoegd, zoals de Wajong voor jonggehandicapten en de WSW voor sociale werkplaatsen. De wet komt in de plaats van plannen van het vorige kabinet.   

Met het quotum ontstaan banen voor mensen die in staat zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan, maar die op basis van het huidige systeem mogelijk in de Wsw of de Wajong waren ingestroomd. Deze mensen kunnen straks met ondersteuning vanuit de Participatiewet aan de slag op banen die door het quotum beschikbaar komen. Op deze manier vallen mensen die niet meer instromen in de Wajong en Wsw niet tussen wal en schip.

Bron: Kamerstukken  
Bekijk de antwoorden van staatssecretaris Klijnsma op schriftelijke vragen over onder andere het quotum arbeidsgehandicapten op Rijksoverheid.nl