Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013

Het Ministerie van SZW heeft de nieuwe rekenregels die gelden per 1 januari 2013 bekend gemaakt. In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen opgenomen. Deze premies zijn van belang voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.
Bron: Ministerie SZW