Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn per 1 januari 2013 aangepast. De aanpassingen zijn doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1456,20 naar € 1469,40 bruto per maand. Daarnaast hebben wijzigingen in belastingtarieven en heffingskortingen effect op de uitkeringen. De cumulatie van fiscale maatregelen heeft gevolgen voor de uitkeringen die zijn gekoppeld aan het netto minimumloon.  

  • De netto uitkering van AOW’ers zal tussen de 10 en de € 20 per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met € 20 omhoog naar € 997,02 per maand.  
  • Echtparen waarvan beide partners AOW-gerechtigd zijn, krijgen in totaal netto bijna € 20 per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op € 1362,82 per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag.  
  • De Mogelijke Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingplichtigen (MKOB) wordt per 1 januari 2013 verlaagd van € 33,65 naar € 28,14 per maand. De verlaging van de MKOB is onderdeel van de Wet uniformering loonbegrip.  
  • De ANW-uitkeringen zijn ook gekoppeld aan het netto minimumloon. Hoewel de bruto ANW-uitkeringen stijgen (met uitzondering van de halfwezenuitkering) dalen de netto ANW-uitkeringen. De netto ANW-uitkeringen dalen met 3 tot € 10 per maand. De reden hiervoor is de stijging van het tarief van de eerste belastingschijf en de afbouw van de algemene heffingskorting.  
  • De bruto WW, WIA en WAO uitkeringen zijn verhoogd met 0,91%. De werkelijke stijging hangt af van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld van belang hoe hoog het inkomen was voordat iemand een uitkering kreeg. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient iemand meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon is per 1 januari 2013 vastgesteld op € 194,85 bruto per dag en op jaarbasis € 50.855,85. Het maximum premieloon is per 1 januari 2013 vastgesteld op € 50.853,00. Per dag komt dit uit op € 195,58.  
Bron:SZW