Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Sociale Zekerheid in het Begrotingsakkoord 2014

Sociale Zekerheid in het Begrotingsakkoord 2014

De ministerraad heeft een begrotingsakkoord bereikt met D66, ChristenUnie en SGP. Zonder steun van deze partijen zouden de coalitiepartijen onvoldoende draagvlak hebben om de begroting en het Belastingplan 2014 door het parlement te loodsen. Met de begrotingsafspraken wordt een structurele besparing van 6 miljard euro bereikt. Door het begrotingsakkoord wordt wel een aantal eerdere afspraken uit het Sociaal Akkoord gewijzigd. Hieronder vind u de belangrijkste maatregelen en wijzigingen op het gebied van arbeids- en sociale zekerheidswetgeving. 
  • De hervorming van het ontslagrecht wordt vervroegd naar 1 juli 2015. Deze hervorming zou eerder per 1 januari 2016 ingaan.
  • De invoering van het nieuwe criterium voor passende arbeid wordt met een jaar vervroegd, per 1 januari 2015. Na zes maanden wordt voor mensen met een WW-uitkering alle arbeid als passend aangemerkt. Voorheen was dit twaalf maanden.
  • Het in dienst nemen of houden van werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd moet aantrekkelijker worden gemaakt. Hiervoor is een wetsvoorstel in voorbereiding.
  • De ingangsdatum van de maatregelen met betrekking tot flexibele arbeidscontracten wordt met een half jaar vervroegd en is nu vastgesteld op 1 juli 2014.
  • Werkgevers in de marktsector stellen zich garant om in 2014 al 5000 mensen met de arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Dat is een verdubbeling van de eerdere afspraak.
  • De werkbonus voor werknemers van 61 tot 64 jaar vervalt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen . Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus op het huidige niveau. Vanaf 2018 vervalt de werkbonus volledig .

Meer informatie:

• Website Rijksoverheid: Begrotingsafspraken 2014