Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Werkloosheid gestegen naar 7%

Werkloosheid gestegen naar 7%

Het aantal werklozen is 100.000 meer dan een jaar geleden en het aantal WW-uitkeringen is in één maand met meer dan 12.000 toegenomen. In sectoren die doorgaans in de winterperiode een sterkere stijging van het aantal uitkeringen vertonen, zoals landbouw, horeca en bouw, steeg het aantal WW-uitkeringen relatief sterk. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2012 toe met 16.000 en kwam uit op 552.000 personen. Daarmee komt de werkloosheid op 7 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november uitkwam op 322.000. In oktober en november is de werkloosheid vooral onder 45-plussers sneller opgelopen dan in de maanden daarvoor. De jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 13,7 procent. Van de 25-plussers was ruim 6 procent werkloos.

Bron: UWV