Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Wet Uniformering Loonbegrip onbekend bij HR en salarisadministratie

Wet Uniformering Loonbegrip onbekend bij HR en salarisadministratie

Het merendeel van de HR-professionals (50%) heeft nog nooit van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) gehoord, of kent de wet alleen van naam. In 16% van de gevallen heeft het Hoofd Salarisadministratie er nog nooit van gehoord, bij medewerkers salarisadministratie ligt dit zelfs op 30%. Dit blijkt uit onderzoek van ADP [n1] *onder ruim 500 Nederlandse HR-professionals.

De WUL wordt per 1 januari 2013 ingevoerd en moet onder meer de loonstrook inzichtelijker maken. Volgens 39% van de ondervraagde HR-professionals zal dit tot meer vragen over de loonstrook leiden. Om meer duidelijkheid te scheppen over de WUL komt ADP met de uitgave Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip. In het naslagwerk geeft ADP uitleg en inzicht in de gevolgen van de WUL voor de werkgever en werknemer. Ook staan er tips en rekenvoorbeelden in die de veranderingen en de gevolgen in kaart brengen.

WUL nu al van invloed op de administratie
Dik van Leeuwerden, manager kenniscentrum wet- en regelgeving bij ADP, wijst erop dat HR-professionals bij het maken van plannen voor 2013 nu al rekening moeten houden met de wijzigingen die eraan komen. “Wij merken dat nog lang niet alle salarisadministrateurs en HR-professionals voldoende weten over de WUL, terwijl de wet over twee maanden al van kracht is,” zegt Van Leeuwerden. “Bijvoorbeeld het voordeel van het privégebruik van de lease-auto is een punt van aandacht voor de HR-afdeling; dit behoort namelijk per 2013 tot de grondslag van de berekening van de premies werknemersverzekeringen. Voor een pensioenregeling die gebaseerd is op deze grondslag behoort de auto dus ook tot de grondslag voor het pensioengevend loon. In de belastingwetgeving is echter opgenomen dat over dit voordeel geen pensioen mag worden opgebouwd. In die zin zullen pensioenreglementen dus moeten worden aangepast of verduidelijkt.”

Loonstrook niet begrijpelijker
De WUL maakt de loonstrook inzichtelijker, maar niet per definitie eenvoudiger en streeft dus deels zijn doel voorbij. De WUL is volgens ADP een stap in de goede richting om de loonstrook eenvoudiger te maken voor de werknemer, maar belangrijke obstakels en politieke inmenging in de wetgeving staan een echte vereenvoudiging in de weg. De commissie Van Dijkhuizen bracht eerder deze maand een advies uit voor het versimpelen van de belastingheffing naar twee tarieven van 37% en 49%. Ook dat zou een verdere vereenvoudiging van de loonstrook betekenen, maar niet tegelijkertijd een makkelijkere salarisadministratie.
Ook de meeste HR-professionals (65% volgens het HR Trends onderzoek) zijn nog niet overtuigd dat de WUL bijdraagt aan een eenvoudigere loonstrook. Slechts 26% van de HR-professionals verwacht dat de WUL zorgt voor een lastenverlichting in de salarisadministratie.

Bron: ADP (Automatic Data Processing) is een organisatie die oplossingen biedt voor salarisverwerking, personeels- en excassoadministratie en HR-vraagstukken www.adp.nl