Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Wetsvoorstel minimumloon voor ZZP-ers

Wetsvoorstel minimumloon voor ZZP-ers

Onlangs heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer verzonden. Doel van het wetsvoorstel is om mensen die op basis van een overeenkomst van opdracht werken (en dus geen arbeidsovereenkomst hebben) vanaf 1 juni 2013 onder de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag te laten vallen. Door betaling van het wettelijk minimumloon aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen.

Volgens de minister is dit een eerste stap in het verbeteren van de positie van werknemers zonder vast contract.

Bron: SZW.