Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Zorg om overgewicht op de werkvloer

Zorg om overgewicht op de werkvloer

Veel werkgevers worstelen met de vraag hoe op te treden bij overgewicht op de werkvloer. Moeten zij werknemers stimuleren of sanctioneren? Onderzoek (NOS, 2012) heeft uitgewezen dat 40 procent van de werkgevers vindt dat zij werknemers met een ongezonde levensstijl mag ontslaan. Werkgevers hebben een duidelijke mening over hoe ze een gezonde leefstijl kunnen creëren binnen hun organisatie. Het ontbreekt alleen vaak aan draagvlak bij de directie om een dergelijke visie uit te voeren. Een ander probleem is dat de leidinggevenden lang niet altijd capabel genoeg zijn om hun werknemers op een correcte wijze te attenderen op hun overgewicht.

Drempels
Om het probleem van een ongezonde leefstijl aan te kaarten bij werknemers moeten werkgevers eerst over bepaalde drempels heen kunnen stappen. “Daar mag ik me niet mee bemoeien”, “Dat levert veel weerstand op” en “Daar heeft de leidinggevende niks mee te maken!” zijn drempels waar werkgevers tegenaan lopen als ze het thema leefstijl willen aankaarten. 

Weerstand
Als een bedrijf zich actief inzet om de leefstijl onder de werknemers zo gezond mogelijk te laten zijn, kan er sprake zijn van weerstand onder werknemers. Sommige medewerkers weigeren mee te werken en vormen zo een verhoogd risico voor een bedrijf als de gevolgen van de ongezonde leefstijl leiden tot uitval. De werkgever draait uiteindelijk op voor de verzuimkosten van de werknemer. Als werknemers goed functioneren, maar er is (gezien hun ongezonde leefstijl) een verhoogd risico om in de toekomst uit te vallen, in hoeverre hebben werkgevers hier dan nog invloed op? Een arbeidsspecialist zegt hierover het volgende: “Wat privé is moet privé blijven. Dus wat je privé doet, daar heeft de werkgever niks mee te maken”.

Ontslaan
Twee kantonrechters hebben zich over het onderwerp ‘gezonde leefstijl op de werkvloer’ gebogen en zijn tot de volgende conclusie gekomen: “Een werknemer kan worden ontslagen als hij kampt met overgewicht en hierdoor vaak afwezig is, mits hem voldoende gelegenheid (bijvoorbeeld korting voor de sportschool) is geboden om gezonder te leven”, aldus de kantonrechters.

‘Aanspreken’ of ‘bespreken’?
Stimuleren mag altijd, verschillende onderzoeksresultaten van Loket Gezond Leven van het RIWM onderbouwen dit ook:
  • Uit een vitaliteitspeiling van verzekeraar CZ blijkt dat 78% van de werkgevers en werknemers vinden dat werknemers zelf het meest verantwoordelijk zijn voor hun vitaliteit;
  • 87% van de werknemers vinden het positief als werkgevers een actieve rol spelen in de vitaliteit op de werkvloer;
  • Een meerderheid van bijna 75% vindt dat een werkgever de werknemer mag attenderen op zijn meer of mindere gebrek aan vitaliteit;
  • Uit kwalitatief onderzoek in het MKB blijkt dat werkgevers en werknemers vinden dat werkgevers mogen ingrijpen, zowel wanneer de leefstijl het bedrijf schade toebrengt (economische argumenten) als vanuit oprechte interesse (zorgargumenten);
  • Werknemers vinden wel dat een gezonde leefstijl vrijwillig moet zijn.

    Bron: www.hrpraktijk.nl