VOION Haganum 1976 2Header8

Veilig en vitaal werken

Aanpak afstemmen per doelgroep

Niet iedere werknemer zit binnen de drie domeinen (workability, vitality, employability) op hetzelfde niveau. En niet elke school heeft dezelfde eisen of faciliteiten. Bovendien blijven zowel de werknemer als de organisatie/het werk zich ontwikkelen. Globaal kunnen we onderwijswerknemers echter indelen in vier typologieën, die elk om een eigen afstemmingsaanpak vragen. Vanzelfsprekend kunnen werknemers verschuiven van de ene typologie naar de andere.

Figuur: Vier docent typologieën op basis van wel/niet ‘kunnen’, wel/niet ‘willen’ werken en mogen werken.

Aanpak per doelgroep

  • Kwadrant I: in dit kwadrant zitten de ‘probleemloze’ werknemers. Zij zijn gemotiveerd en kunnen de taakeisen goed aan. Het gevaar is dat zij ‘onzichtbaar’ zijn voor de werkgever. Geef deze groep veel aandacht, erkenning en waardering en zorg samen voor een positieve ‘vibe’. Wat aandacht krijgt, groeit immers en daarmee voorkomt u dat ze naar de andere kwadranten schuiven.
  • Kwadrant II: dit is een groep werknemers met motivatieproblemen. Het werkplezier is weggezakt, vaak door de functieduur of een (te) hoge werkdruk. Vergeet echter niet: deze werknemers hebben een probleem. Voorkom dat het een probleem wordt van iedereen behalve de werknemer zelf. Dus: leg het probleem terug, geef grenzen aan en help de werknemer gedocumenteerd en veeleisend. Nieuwe uitdagingen kunnen een impuls geven aan de motivatie.
  • Kwadrant III: In deze groep bevinden zich werknemers met fysieke en/of mentale problemen, die willen of moeten blijven (door)werken. Bijvoorbeeld uit financiële overwegingen. Het gaat vaak om ouderen met chronische aandoeningen of werknemers in het ‘spitsuur’ van hun leven. Dit is een groep waar (langdurig) verzuim dreigt. Wil een werknemer wel doorwerken? Dan is ondersteuning van u als werkgever – vanuit sociaal beleid en maatschappelijke verantwoordelijkheid – én van leidinggevende en collega’s zinvol. Gaat het om ‘moeten blijven werken’? Help de werknemer dan vanuit een klant-leverancierrelatie, met duidelijke eisen en grenzen. Waak in beide gevallen ervoor dat uw organisatie geen ‘zorgboerderij’ wordt!
  • Kwadrant IV: Dit zijn de docenten die (eerder) afscheid (willen) nemen van het werk, al dan niet door gezondheidsproblemen. Meestal is het eerder laten ingaan van het pensioen dan de enige mogelijkheid. U kunt de werknemer helpen met deze keuze en hem ondersteuning bieden bij de financiële planning. Zorg er dus voor dat u (voldoende) kennis van de regeling hebt. Is het einde van het dienstverband onvermijdelijk? Neem dan op een waardige manier afscheid.