VOION Haganum 1976 2Header8

Veilig en vitaal werken

(Leeftijdsbewust) Personeelsbeleid

Inleiding

In het voortgezet onderwijs zijn er in de nabije toekomst waarschijnlijk te weinig jongeren om het werk over te nemen. Ook stijgt het aantal oudere werknemers de komende jaren. Ontgroening en vergrijzing dus. Het is essentieel dat scholen rekening houden met deze ontwikkelingen. De effecten daarvan kunnen zij met adequaat personeelsbeleid opvangen.

Adequaat beleid is erop gericht om oudere werknemers te stimuleren zo lang mogelijk fit aan het werk te blijven en de juiste (nieuwe) werknemers voor de school aan te trekken en te behouden. Gangbare benamingen om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen zijn: leeftijdsbewust personeelsbeleid, levensfasegericht personeelsbeleid en activeaging.

Instrumenten

  • Het V-model

    Het V-model is een handleiding met maatregelen of randvoorwaarden om het werk beter af te stemmen op de levensfase.

Inspiratie