VOION Haganum 1976 2Header8

Veilig en vitaal werken

(Leeftijdsbewust) Personeelsbeleid

Inleiding

In het voortgezet onderwijs zijn er in de nabije toekomst waarschijnlijk te weinig jongeren om het werk over te nemen. Ook stijgt het aantal oudere werknemers de komende jaren. Ontgroening en vergrijzing dus. Het is essentieel dat scholen rekening houden met deze ontwikkelingen. De effecten daarvan kunnen zij met adequaat personeelsbeleid opvangen.

Adequaat beleid is erop gericht om oudere werknemers te stimuleren zo lang mogelijk fit aan het werk te blijven en de juiste (nieuwe) werknemers voor de school aan te trekken en te behouden. Gangbare benamingen om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen zijn: leeftijdsbewust personeelsbeleid, levensfasegericht personeelsbeleid en activeaging.

Instrumenten

 • Het V-model

  Het V-model is een handleiding met maatregelen of randvoorwaarden om het werk beter af te stemmen op de levensfase.

Inspiratie

Onderzoeken

 • Quickscan Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

  Quickscan naar beschikbare kennis en interventies, succesfactoren en processtappen voor een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Uitgevoerd door Capgemini Invent, in opdracht van het ministerie van SZW, februari 2021.

 • Strategisch personeelsbeleid in het vo

  2020-meting in het kader van de monitoring van de afspraak in het geactualiseerde Sectorakkoord VO (2018) over de versterking van strategisch personeelsbeleid. Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. In opdracht van: VO-raad en Ministerie van OCW, maart 2021.

 • Vitaal naar pensioen

  De (arbeidsmarkt)positie van oudere leraren in het primair onderwijs en oudere docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld. Uitgevoerd door: CAOP, CentERdata en MOOZ, januari 2021.

 • Onderzoek Active Ageing in het Primair en Voortgezet Onderwijs