DSC 6531

Veilig en vitaal werken

Aanpak sociale veiligheid

Inleiding

Aanpak sociale veiligheid

Op een sociaal veilige school is geen plaats voor agressie en geweld, pesten, intimidatie, uitsluiting en andere vormen van (ongewenst) grensoverschrijdend gedrag. Niet tussen leerlingen onderling maar ook niet tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en leidinggevenden of tussen medewerkers en leerlingen of ouders. 

Meld u aan als pilotschool
Meld u aan als pilotschool en breng onder begeleiding van Voion de situatie op uw school in beeld. Vervolgens gaat u met speciaal ontwikkelde interventies aan de slag om de sociale veiligheid op uw school te verbeteren.

De in te zetten interventies kunnen gericht zijn op:
  1. Het verbeteren van de (interne) sociale veiligheid tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leidinggevenden; de eigen werkorganisatie staat centraal.
  2. Het verbeteren van de sociale veiligheid tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en medewerkers; de didactische leeromgeving is het onderwerp.
  3. Het verbeteren van de sociale veiligheid tussen medewerkers en ouders (en overige derden); het omgaan met emotie en het voorkomen van en reageren op agressie door derden is hier het centrale thema.  
Pilot sociale veiligheid
Voion zoekt voor alle drie benoemde onderwerpen pilotscholen. Als pilotschool volgt u onder begeleiding van Voion een vijf-stappenplan. Meer weten over deze vijf stappen en de begeleiding van Voion?
Bekijk de flyer Pilot sociale veiligheid.

Wat kost deelname?
Aan deelname van de pilot en het doorlopen van het programma zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij uw commitment en tijd.  

Interesse?
Wilt u meer informatie of heeft u interesse om deel te nemen als pilotschool? Stuur een e-mail naar info@voion.nl of neem contact op met Emile Thijssen via 06-513 539 75. Er zijn slechts een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bij over-inschrijving, selecteert Voion op basis van spreiding in problematiek en/of schoolkenmerken.