DSC 6531

Veilig en vitaal werken

(Dreiging van een) schoolaanslag

Inleiding

Inleiding

“Een 14-jarige jongen heeft op het internetforum 4Chan gedreigd met een bloedbad op een school in het Stedelijk College in Zoetermeer. De politie bevestigt aan RTL Nieuws dat er een dreiging is binnengekomen. Een 14-jarige jongen is samen met zijn ouders opgepakt om verhoord te worden, de jongen was toen nog aanwezig op de school. Het is nog onduidelijk of hij de dreiging heeft gedaan. De jongen die het bericht op 4Chan schreef, zei dat hij gepest wordt. Volgens Omroep West schrijf hij dat andere kinderen hem aan het huilen hadden gemaakt, omdat ze zijn telefoon hadden gestolen”.(Bron: RTL Nieuws, 27 september 2016)

Nederland wordt regelmatig geconfronteerd met dit soort alarmerende berichten in de pers. Alhoewel schoolaanslagen in Nederland (nog) niet zijn voorgekomen, heeft het dreigen ermee ook een enorme impact op de school en de omgeving. Dit komt omdat we uit het buitenland weten wat de gevolgen zijn als de dreiging werkelijk wordt uitgevoerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zeer ernstige dreigementen van leerlingen de nationale pers halen en school dwingen te reageren op (de nasleep van) de berichten. Omdat (dreigen met een) schoolaanslag een zeer specifieke en ingrijpende vorm van agressie en geweld is en omdat in dit soort situaties in kort tijdsbestek veel beslissingen genomen moeten worden, besteden we apart aandacht aan dit onderwerp.

Bij het samenstellen van dit digitale kennisdossier over het thema ‘(dreiging van een) schoolaanslag’ is veelvuldig gebruik gemaakt van de ‘Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen’. Deze handreiking is, in opdracht van het ministerie van OCW, in 2010 ontwikkeld door Regioplan Beleidsonderzoek en Windesheim Hogeschool. Het doel van deze handreiking is in de eerste plaats om schoolbesturen, directies, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel te informeren over het verschijnsel 'schoolaanslag'. Deze handreiking inventariseert de beschikbare kennis over oorzaken, daders en gevolgen van een schoolaanslag en besteedt aandacht aan de mogelijkheden om het risico op een schoolaanslag te verkleinen door potentiële daders vroegtijdig in beeld te krijgen.

In dit digitale kennisdossier delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over (dreiging van ) schoolaanslagen in de vo-sector. U vindt hier informatie, inspiratie en antwoorden op de volgende vragen:

Wat is een schoolaanslag?
Hoe pak je het aan?
Publicaties en aanbevelingen
Uit de praktijk
Instrumenten en tools

Instrumenten

Onderzoeken