DSC 6531

Veilig en vitaal werken

Instrumenten en tools

Er zijn een aantal instrumenten voor het voortgezet onderwijs die u helpen met het onderwerp aan de slag te gaan:
 • Checklist incidenten voorkomen (COT)
  Deze checklist bevat de belangrijkste randvoorwaarden en tips voor het voorkomen van incidenten die zijn besproken in het stappenplan, beschreven in de publicatie ‘Leren van incidenten’.

 • Scenariokaart school shootings (COT)
  De ‘Scenariokaart School Shooting’ (COT, 2013) geeft crisisteams van onderwijsinstellingen een hulpmiddel om adequaat te reageren bij acute incidenten. Belangrijke patronen, maatregelen en aandachtspunten zijn in beeld gebracht.

 • Incidentenvenster-VO 
  Het Incidentenvenster-VO is een gratis registratiesysteem om incidenten en ongevallen te registreren en beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie.

 • Infographic Triggerfactoren radicalisering 
  Deze tool laat zien welke triggerfactoren er zijn en wat u als professional per gebeurtenis kunt doen om mogelijke radicalisering te voorkomen of tegen te gaan. (Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW)

 • Checklist Invoering controle op wapenbezit scholen 
  Deze checklist van het ministerie van Veiligheid en Justitie (2015) helpt scholen om op een goede manier preventieve wapencontroles in te voeren.

 • Checklist omgaan met calamiteiten op school
  Deze checklist van de Stichting School en Veiligheid biedt een overzicht van de belangrijkste dingen waar u aan moet denken als er sprake is van een calamiteit.