DSC 6531

Veilig en vitaal werken

Wat is een schoolaanslag?

Een schoolaanslag kan gedefinieerd worden als een geplande ernstige geweldsdaad met gebruik van wapens op een onderwijsinstelling, doorgaans gepleegd door een of meer leerlingen. Omdat het hier om excessief wapengeweld gaat, kan de school deze incidenten niet zelf oplossen.

Naast het daadwerkelijk uitvoeren van een schoolaanslag, kan ook het dreigen ermee een doel zijn. In de slipstream van schoolaanslagen die elders in de wereld hebben plaatsgevonden, zien we soms leerlingen die hierin inspiratie vinden voor ‘copy-cats’. Uit de literatuur blijkt dat deze copy-cats doorgaans niet uit zijn op het daadwerkelijk plegen van een schoolaanslag, maar vaker de dreigementen zelf als doel hebben.

Alleen al de dreiging van een schoolaanslag zal zoveel media-aandacht genereren dat de school hierdoor in een crisis situatie kan belanden. Er komen veel emoties los bij alle betrokkenen en het is dan ook raadzaam dat een school is voorbereid op het (communicatief) omgaan met een dreiging van een schoolaanslag.