Voion Elzen Kees Winkelman 4145

Veilig en vitaal werken

Aandachtspunten aanschaf incidentenregistratiesysteem

Aandachtspunten aanschaf incidentenregistratiesysteem

Als u overweegt een incidentenregistratiesysteem aan te schaffen, dan kunnen onderstaande aandachtspunten u helpen bij de (kwaliteits)beoordeling van de verschillende systemen. U kunt natuurlijk ook overwegen uw leerlingvolgsysteem uit te breiden met een incidentenregistratiemodule. Ook dan is het handig om op de volgende aspecten te letten: 
 • Uitvoermogelijkheden: mogelijkheden voor selecties/overzichten/presentaties van kengetallen; zoekmogelijkheden; opslag van anonieme gegevens; gegevensexport etc.; Kunt u overzichten maken die u inzicht bieden en die helpen uw schoolveiligheidsbeleid effectiever te maken?
 • Invoermogelijkheden: duidelijkheid en volledigheid van wat en door wie geregistreerd kan worden; Kunt u registreren wat geregistreerd moet worden met het oog op (de evaluatie van) uw schoolveiligheidsbeleid en past het systeem bij hoe u de registratie van incidenten heeft georganiseerd? Het advies van Onderzoeksbureau ITS aan OCW kan daarbij behulpzaam zijn. 
 • Functionaliteit (veelzijdigheid): uitbreidbaarheid met aanvullende modules, integratie met andere (HRM) systemen; mogelijkheid van benchmarking binnen sector, met andere sectoren, etc.;
 • Ondersteuning van gebruikers en beheerders: bedieningsgemak, ondersteuning bij installatie, mogelijkheden voor begeleiding/(web)training/werkinstructie etc., aanwezigheid demo/oefenomgeving; helpfunctionaliteit tijdens gebruik van de applicatie, helpdesk, gebruikersforum etc.;
 • Prijs en licentie: prijs per jaar, eenmalige kosten, maximaal aantal gebruikers, minimale contractduur etc.; 
 • Beveiligingsaspecten: back-ups, rechtenbeheer, versleuteling van gegevensopslag en/of –overdracht, waarborging privacy, AVG-proof, bewaartermijnen etc.; 
 • Technische en inhoudelijke installatie: inrichting persoonlijke werkomgeving van de verschillende gebruikers; 
 • Technische eisen: (platform, stand-alone vs. netwerk- en web-varianten) netwerkeisen (instellingen, protocollen); 
 • Leverancier: continuïteit, betrouwbaarheid, inhoudelijke expertise, beschikbaarheid ondersteuning;
 • Ervaring met onderwijssector: bewezen werking op andere scholen, referenties van anders scholen etc.; 
 • Onderhoud en beheer: beschikbaarheid handleiding, onderhoudsomgeving, beheerdershelpdesk, documentatie, upgrades etc.;