Voion Elzen Kees Winkelman 4145

Veilig en vitaal werken

Incidentenregistratie

Om een veilige school te creëren en te behouden is het belangrijk dat u een goed veiligheidsbeleid opstelt en dit inbedt in de school. Daarbij is het van belang te weten welke incidenten op uw school voorkomen, hoe vaak ze voorkomen en waar ze voorkomen. Een adequate incidentenregistratie helpt u (beter) inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie en om in de toekomst doeltreffend te handelen bij incidenten en ze mogelijk te voorkomen.    

Incidentenregistratiesysteem
Een incidentenregistratiesysteem is een belangrijk hulpmiddel om (beter) inzicht te krijgen in de veiligheidssituatie op uw school. Voion heeft een gratis digitaal incidentenregistratiesysteem ontwikkeld, speciaal voor het voortgezet onderwijs: het Incidentenvenster-VO. In het systeem worden de door OCW geformuleerde definities gehanteerd.

Naast dit (gratis beschikbare) Incidentenvenster-VO kunt u natuurlijk ook kiezen voor een ander systeem of een uitbreiding van uw leerlingvolgsysteem. Bij de aanschaf van een systeem is het goed om met een aantal criteria rekening te houden. Hier vindt u enkele aandachtspunten voor de aanschaf van een goed incidentenregistratiesysteem.

Afspraken over gebruik
Voor de effectiviteit van een incidentenregistratiesysteem is het belangrijk om in school ook gezamenlijke afspraken te maken over het gebruik ervan. Zo zult u afspraken moeten maken over:

  • welke incidenten worden geregistreerd (bv. alleen fysiek geweld of ook bedreiging, vernieling, handel in drugs enz.);
  • de gebruikte definities zodat iedereen hetzelfde verstaat onder bepaalde termen; 
  • wie waar incidenten meldt en 
  • wie ze opvoert in het systeem.

Meer informatie