Arbo Vo 192

Veilig en vitaal werken

RI&E actueel houden

Niets is voor de eeuwigheid. Dat geldt ook voor de arborisico’s in uw instelling. Om  een veilige  onderwijsomgeving  te kunnen waarborgen is het nodig dat u een up-to-date beeld heeft van de mogelijke risico’s in uw school. Een volledige en actuele RI&E helpt u daarbij. Hieronder leest u hoe u dat het beste aanpakt.

Wanneer moet u uw RI&E actualiseren?
Wettelijk gezien moet een RI&E altijd actueel zijn. Daarvoor is het verstandig om minimaal jaarlijks een evaluatie van de RI&E en het plan van aanpak uit te voeren. Wijzigt er iets in uw organisatie, bijvoorbeeld door een renovatie, reorganisatie, ander gebruik van ruimtes, vervanging van apparaten en gereedschappen in het praktijk- of technieklokaal of nieuwe, risicovollere lesprogramma’s? Of zijn er veranderingen in wet- en regelgeving? Stel dan de betreffende delen van uw RI&E en plan van aanpak bij. Het kan zinvol zijn om de RI&E periodiek (bijvoorbeeld eens in vijf jaar) geheel opnieuw uit te voeren.

Wie betrekt u bij het actualiseren?
Het actualiseren van de RI&E en het plan van aanpak is niet een klus van één persoon in de organisatie, maar van een groot aantal sleutelpersonen. Op de eerste plaats is het belangrijk dat het management erbij wordt betrokken als het gaat om besluitvorming en draagvlak. Ook de (PG)MR speelt hierin een rol. De preventiemedewerkers hebben een actieve taak bij het aanpassen van de RI&E. Voor de afzonderlijke onderdelen is het verstandig om medewerkers erbij te betrekken die de risico’s op dat onderdeel goed kunnen inschatten. Denk aan gym- en techniekdocenten, P&O-medewerkers en TOA’s. Let er bij het selecteren van deze medewerkers op dat ze in staat zijn om een objectief en reëel beeld van de risico’s te geven en dat ze affiniteit hebben met arbozaken, om te voorkomen dat risico’s worden gebagatelliseerd of overdreven.

Hoe kan de Arboscan-VO u hierbij helpen?
De Arboscan-VO is een praktisch instrument dat u helpt om de RI&E up-to-date te krijgen. Het is een digitale vragenlijst die u modulair kunt doorlopen, zodat u per onderdeel de risico’s goed kunt inschatten. Bij elke vraag krijgt u een toelichting en een koppeling naar de Arbocatalogus-VO, waar u de wet- en regelgeving en handige tips en oplossingen vindt. Kortom, met de Arboscan-VO krijgt u de beschikking over heel veel informatie die u kan helpen om het arbobewustzijn in uw organisatie te vergroten.

Handige tips

  • Een goede voorbereiding is het halve werk. Bepaal vooraf eerst welke modules u wilt of moet aanpassen. Maak vervolgens een goede planning, selecteer zorgvuldig de medewerkers die u hierbij wilt betrekken en geef hen goede instructies.
  • Zorg voor voldoende draagkracht bij management en organisatie. Met name het management speelt een belangrijke rol als het gaat om besluitvorming. Het is van belang dat zij het nut van een actuele RI&E en plan van aanpak inzien. Bij voorkeur voert u de werkzaamheden in nauwe samenwerking met het management uit.
  • Het plan van aanpak vloeit voort uit de RI&E, vergeet dus niet om dit ook periodiek te controleren en actualiseren. In de Arboscan-VO vindt u handige tools om het plan effectief te beheren en te bewaken.
  • De Arboscan-VO biedt de mogelijkheid om rapporten te genereren, die u lokaal kunt opslaan. Het is handig om dit vóór elke (grote) wijziging te doen. Zo heeft u altijd zicht op de oude versies en kunt u snel zien wat er gewijzigd is.