Arbo Vo 192

Veilig en vitaal werken

Uit de praktijk

Voion verzamelde voor u verschillende voorbeelden uit de praktijk:
  • De risico-inventarisatie en -evaluatie als levend document: Het invullen van de lange vragenlijst van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een flinke klus. Daarom heeft de Scholengroep Spinoza besloten de RI&E onder te verdelen in behapbare stukken die door verschillende experts worden ingevuld. En het gaat dan niet om het aftikken van alle vragen, maar om bewustwording: wat betekent deze vraag voor mijn school?
  • Structureel aandacht voor een goede en veilige werkomgeving: met het opstellen van een RI&E alleen ben je er niet, menen ze op het Van Lodenstein College. Het is geen statisch document, maar een proces waaraan continu wordt gewerkt. En het moet op het netvlies staan van iedereen in de organisatie.
  • Snel en efficiënt risico's inventariseren: Het St.-Ludger College in Doetinchem was een van de eerste scholen in het voortgezet onderwijs die de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) heeft uitgevoerd met de Arboscan-VO.
  • Welzijnscheck maakt arboplaatje compleet: De risico-inventarisatie & -evaluatie omvat ook welzijn en gezondheid van personeel. Om dat goed in beeld te krijgen, koos het Zuyderzee College Emmeloord voor de Welzijnscheck-VO. Voordeel voor werknemers is, dat ze een persoonlijke rapportage krijgen.
  • RI&E door leerlingen: Leerlingen kijken vanuit een ander perspectief naar veiligheid. Een RI&E door leerlingen levert daarom interessante inzichten op. Bekijk dit schoolvoorbeeld van het Roelof van Echten College.