Arbo Vo 192

Veilig en vitaal werken

Verzuimcijfers 2017

Verzuimcijfers 2017

  • Het verzuimpercentage van het OP is in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen van 5,1% naar 5,3%. Ook in het OOP steeg het verzuimpercentage: van 5,4% in 2016 naar 5,5% in 2017.
  • De ziekmeldingsfrequentie voor het OP is in 2017 gedaald van 1,8 naar 1,6 gemiddeld. De ziekmeldingsfrequentie bij het OOP is gedaald met 0,1% naar 1,2%.
  • De gemiddelde verzuimduur steeg bij het OP in 2017 van 12 naar 13 dagen; voor het OOP steeg dit van 16 naar 17 dagen gemiddeld.
  • Het nulverzuim (dit is het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd) stijgt voor het tweede achtereenvolgende jaar: bij het OP met 1,8 procentpunt naar 35,6%. Bij het OOP is de stijging 1,6 procentpunt naar 45,2% nulverzuim.

De lichte stijging van het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs komt overeen met de landelijke trend; in Nederland steeg het ziekteverzuim van 3,9% in 2016 naar 4,0% in 2017 (CBS, 2018). Ondanks dat het verzuimpercentage in het voortgezet onderwijs voor het tweede achtereenvolgende jaar stijgt, is het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk: het gemiddelde verzuimpercentage in het voortgezet onderwijs beweegt zich de afgelopen tien jaar steeds rond de 5,0% voor het OP en rond de 5,5% voor het OOP.

Verzuimcijfers per school
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige -  andere scholen.

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken
In het rapport Verzuimcijfers 2017 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Meer informatie: