Arbo Vo 41

Veilig en vitaal werken

Verzuimcijfers 2019

Na drie achtereenvolgende jaren van stijging, is het ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel (OP) in het voortgezet onderwijs in 2019 gelijk gebleven aan 2018. Voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is het ziekteverzuim, na vier jaren van stijging, in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. Daarmee lijkt er in 2019 een eind gekomen aan de stijgende trend van het ziekteverzuim over de afgelopen jaren in het voortgezet onderwijs.

  • Het ziekteverzuimpercentage van het OP is in 2019 ten opzichte van vorig jaar met 5,6% gelijk gebleven. In de drie voorafgaande jaren was het ziekteverzuimpercentage gestegen met 0,7 procentpunt.
  • Bij het OOP daalde het ziekteverzuimpercentage met 0,1 procentpunt van 6,0% in 2018 naar 5,9% in 2019. In de vier voorafgaande jaren was het ziekteverzuimpercentage gestegen met 0,9 procentpunt.
  • De meldingsfrequentie van het OP is in 2019 gedaald van 1,8 naar gemiddeld 1,7 keer. Ook de meldingsfrequentie van het OOP is gedaald van 1,3 keer in 2018 naar gemiddeld 1,2 keer in 2019.
  • De gemiddelde ziekteverzuimduur van het OP bleef met 14 dagen in 2019 gelijk aan die van 2018. Ook voor het OOP bleef de gemiddelde ziekteverzuimduur over 2018 en 2019 gelijk met 18 dagen.
  • Het percentage nulverzuim, dit is het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd, steeg in 2019 ten opzichte van 2018, zowel bij het OP (met 2 procentpunt naar 36%) als bij OOP (met 3 procentpunt naar 46%).

Verzuimcijfers per school
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige -  andere scholen.

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken
In het rapport Verzuimcijfers VO 2019 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Meer informatie: