Arbo Vo 41

Veilig en vitaal werken

Verzuimcijfers 2020

Als gevolg van de coronapandemie veranderden begin 2020, van de ene op de andere dag, de werkomstandigheden van het onderwijspersoneel. Het kabinet besloot de vo-scholen te sluiten en de samenleving deed een appèl op het onderwijs om de lessen zoveel als mogelijk online doorgang te laten vinden; het docentschap werd een 'cruciaal beroep'. Het plotseling wegvallen van de fysieke contacten met leerlingen, collega's en docenten en het werken met nieuwe ict-middelen en onderwijsmethoden vanuit huis en/of lege klaslokalen vroeg het uiterste van het aanpassingsvermogen van eenieder. Deze veranderingen hadden invloed op de werkdruk, de voornaamste risicofactor voor het ziekteverzuim.

Aan de andere kant bood de nieuwe situatie ook kansen en uitdagingen om nieuwe werkmethoden (versneld) in te voeren. Docenten stonden in het centrum van de belangstelling in de samenleving en kregen ruimte om het onderwijs weer zo snel mogelijk 'op poten' te krijgen. Voor veel docenten waren dit krachtige energiegevers.

De verzuimkengetallen over 2020 moeten in het licht van deze grote veranderingen worden bekeken en beoordeeld. Dit maakt ook de vergelijking van de verzuimcijfers in het bijzondere coronajaar 2020 met voorgaande 'normale' jaren moeilijk. Conclusies moeten dan ook met dit voorbehoud worden gelezen.

Tabel: ziekteverzuimgegevens onderwijzend personeel en directie (OP) voortgezet onderwijs

Tabel: ziekteverzuimgegevens onderwijzend personeel en directie (OP) voortgezet onderwijs

Tabel: ziekteverzuimgegevens ondersteunend personeel (OOP) voortgezet onderwijs

Tabel: ziekteverzuimgegevens ondersteunend personeel (OOP) voortgezet onderwijs

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken
In het rapport Verzuimcijfers VO 2020 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype

Verzuimcijfers per school
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunt u de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige - andere scholen.

Meer informatie