VO in ontwikkeling - 2 - page 10

Kijken, luisteren, aansluiting zoeken. Dat zijn volgens
Birgit Telkamp de belangrijkste competenties van een
goede begeleider. Telkamp weet waarover ze praat. Ze is zelf
jarenlang docent geweest, heeft beginnende docenten gecoacht
en werkt nu bij APS, waar ze zich bezighoudt met inductie.
Volgens Telkamp zoekt een goede begeleider aansluiting bij wat
de beginnende docent nodig heeft. “De persoon die je begeleidt
moet centraal staan. Niet je eigen ervaringen en ideeën moeten op
de voorgrond staan, maar de behoefte van de beginnende docent.
Waar liggen zijn kwaliteiten en talenten? Wat heeft hij nodig om
zich te ontwikkelen tot een goede docent? En hoe kun je daar het
beste op aansluiten? Per situatie bekijk je vervolgens of je de rol
van gids, coach of collega aanneemt.” Het klinkt misschien
gemakkelijk, maar dat is het volgens Telkamp niet. “Hoe langer
ik ermee bezig ben, hoe meer ik me realiseer dat goed begeleiden
ontzettend moeilijk is. Het vraagt om ervaring, durf en inzicht.
En vooral ook om heel veel oefening.”
Beginnende docenten vinden het vaak
moeilijk om voor het eerst voor de klas te
staan. Daarom hebben veel scholen voor hen
een begeleidingsprogramma in het leven
geroepen. Deze programma’s zijn sterk
gericht op de eerste behoeften van de
beginnende docent: hulp bij praktische
zaken, klassenmanagement en het bieden
van een luisterend oor. Volgens Chantal
Kessels zou de begeleiding eigenlijk verder
moeten gaan en bovendien diepgaander
moeten ingaan op de professionele ontwikke­
ling van de beginnende docent. “Effectieve
begeleiding vraagt om een investering op
verschillende vlakken, maar bijzonder
kelijke taak is, houden we ons bezig met de
rol van de begeleider. Want wat maakt een
begeleider nou een goede begeleider?”
Volgens Kessels vervult een goede begelei-
der drie rollen. Hij is gids, coach en collega.
“Afhankelijk van wat de beginnende docent
nodig heeft, neemt de begeleider een van de
drie rollen aan”, stelt Kessels. “Soms is een
beginnende docent het meest geholpen met
goede feedback op zijn manier van lesgeven.
Dan is de begeleider een gids. Hij laat
zien hoe het moet of beter kan en wijst de
beginnende docent de weg.”
belangrijk is de kwaliteit van de begeleider.
Door beginnende docenten verregaand uit
te dagen in hun professionele ontwikkeling,
verhoog je de kwaliteit van het onderwijs.
Dit vraagt echter wel om tijd én om kwaliteit
van de begeleider.”
Kwaliteit
Bij onderwijsadviesbureau APS houdt Kessels
zich – na de afronding van haar proefschrift
over inductie – opnieuw bezig met onderzoek
naar de begeleiding van beginnende docenten.
“Vanuit de wetenschap dat de kwaliteit van
de begeleider zo belangrijk is en dat goede
begeleiding geen vanzelfsprekende, gemak-
Steeds meer scholen hebben een begeleidingsprogramma voor
beginnende docenten, maar hoe zorg je ervoor dat de begeleiding
effectief is? Chantal Kessels, consultant bij APS en gepromoveerd
op het onderwerp inductie: “Effectieve begeleiding vraagt om een
investering op verschillende vlakken, maar bijzonder belangrijk is de
kwaliteit van de begeleider.”
Meer aandacht voor begeleiders
van beginnende docenten
Gids, coach, collega
Aansluiting zoeken
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook