Er wordt gezocht op *

Voion, Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief december 2017

Over: Zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren | Pilotscholen professioneel statuut bekend | Kamerbrief en voortgangsrapportage lerarentekort | En meer..

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Kandidatenpool tekortvakken

Bent u nog op zoek naar docenten voor tekortvakken? Maak gratis gebruik van de Kandidatenpool tekortvakken

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Nieuwe website Veilige praktijklokalen

De nieuwe website is ontwikkeld door Platform PIE samen met Voion. De site geeft o.a. docenten en directies informatie en tools om zo het onderwijs veiliger en gezonder te maken.

lees verder

Parels uit de regio

Lees hier mooie, recente verhalen uit het voortgezet onderwijs. Om u te inspireren en motiveren.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Stimuleringsregeling aanpak lerarentekort

Voion gaat schoolbesturen en lerarenopleidingen faciliteren om regionale projecten te starten die helpen het lerarentekort in de regio terug te dringen en biedt hiervoor cofinanciering.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin november 2017

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
De Balie | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Pilots professioneel statuut

De 10 pilotscholen professioneel statuut zijn bekend. De ervaringen, opgedane kennis en de eindproducten van deze pilotscholen zal Voion de komende maanden via deze pagina met de sector delen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Themauitgave Ontdek de Arbocatalogus-VO

Kunt u nog wel wat tips en inspiratie gebruiken om het werk- en leerklimaat op uw school nog gezonder en veiliger te maken? De Arbocatalogus-VO kan u hierbij helpen. In deze themauitgave komt u hier meer over te weten.

lees verder