Er wordt gezocht op {0}

Voion, Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief oktober 2016

Nieuws over onderzoeken, instrumenten, projecten, good practices en bijeenkomsten op het gebied van veilig, gezond en vitaal werken, arbeidsmarkt en professionalisering in het vo.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Extra nieuwsbrief september 2016

In deze extra nieuwsbrief: Aankondiging Inspecties en ondersteuning bij de systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag.

lees verder
Onderwijsatlas | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Onderwijsatlas vo

De Onderwijsatlas geeft een samenhangend beeld van recente en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen aan de hand van grafieken, kengetallen en landkaarten.

lees verder
SZ-bulletin maart | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin september 2016

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
SZ bulletin januari 2016 | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Informatiebijeenkomsten Maatregelen voor 60+

Het verzuimpercentage onder oudere werknemers in het vo stijgt gestaag. Hoe kunnen deze werknemers productief blijven? Dit en meer komt aan bod tijdens de informatiebijeenkomsten.

lees verder
NEA | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Resultaten NEA uitgesplitst voor vo

Ruim 80% van de werknemers in het vo is tevreden tot zeer tevreden met hun baan en 74% is, alles bij elkaar genomen, tevreden tot zeer tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit de analyse van de NEA.

lees verder
Wordleraarinhetvo | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Vernieuwde website Wordleraarinhetvo.nl

De vernieuwde website Wordleraarinhetvo.nl geeft potentiële docenten informatie over het leraarschap. Helpt u mee om deze informatiebron voor aankomende leraren bekendheid te geven?

lees verder
Loopbaanonderzoek oop | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Onderzoeksrapport loopbanen oop

Onderzoek naar de loopbaanmogelijkheden en – wensen van ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs.

lees verder
sociale veiligheid | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Subsidie uit Sectorplan-VO?

Voor schoolbesturen is er nog volop ruimte om subsidie aan te vragen voor loopbaanscans en employabilitytrainingen.

lees verder