Er wordt gezocht op {0}

Voion, Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief september 2016

Nieuws over onderzoeken, instrumenten, projecten, good practices en bijeenkomsten op het gebied van veilig, gezond en vitaal werken, arbeidsmarkt en professionalisering in het vo.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Extra nieuwsbrief september 2016

In deze extra nieuwsbrief: Aankondiging Inspecties en ondersteuning bij de systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag.

lees verder
SZ bulletin januari 2016 | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Informatiebijeenkomsten Maatregelen voor 60+

Het verzuimpercentage onder oudere werknemers in het vo stijgt gestaag. Hoe kunnen deze werknemers productief blijven? Dit en meer komt aan bod tijdens de informatiebijeenkomsten.

lees verder
Loopbaanonderzoek oop | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Onderzoeksrapport loopbanen oop

Onderzoek naar de loopbaanmogelijkheden en – wensen van ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs.

lees verder
SZ-bulletin maart | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin september 2016

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Training Faciliteren Professionele Dialoog | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Training Faciliteren professionele dialoog

Een meerdaagse training 'Faciliteren van professionele dialoog’ om op scholen de kennis en vaardigheden te ontwikkelen om het gesprek op een goede manier te organiseren, te faciliteren en te begeleiden. Interesse?

lees verder
Themabijeenkomsten RI&E in de praktijk | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Themabijeenkomsten over de RI&E in de praktijk

Hoe zorgt u ervoor dat de RI&E geen papieren tijger wordt? Wanneer en hoe vaak actualiseert u de RI&E? Wie betrekt u bij de actualisatie van de RI&E? Dit en meer komt aan bod tijdens de themabijeenkomsten.

lees verder
jaarverslag 2015 | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Jaarverslag 2015: We bouwen verder

Een overzicht van alle activiteiten waarmee Voion in 2015 het vo heeft ondersteund bij het verder professionaliseren en het creëren van een optimale werkomgeving.

lees verder
sociale veiligheid | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Subsidie uit Sectorplan-VO?

Voor schoolbesturen is er nog volop ruimte om subsidie aan te vragen voor loopbaanscans en employabilitytrainingen.

lees verder