Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

  • maandag 11 december 2017 Nieuwe website Veilige praktijklokalen PIE is online De site Veiligepraktijklokalen.nl/pie geeft docenten, afdelingsleiders en directies informatie en tools om samen het gesprek aan te gaan, om zo het onderwijs veiliger en gezonder te maken. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • donderdag 7 december 2017 Hoe zorgt u voor een veilig en gezond werkklimaat in het gymnastieklokaal? In scholen gebeuren de meeste ongelukken tijdens de gymles. Berucht is ook de slechte akoestiek in gymzalen. Bovendien hebben docenten lichamelijke opvoeding te maken met zware fysieke belasting. Wat kunt u als werkgever doen om het werkklimaat in he Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • donderdag 7 december 2017 Gewijzigde norm: Deskundige ondersteuning bij uitvoering arbobeleid Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Deze wijzigingen hebben consequenties voor twee minimumeisen in de norm ‘Deskundige ondersteuning bij uitvoering arbobeleid’ in de Arbocatalogus-VO. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • dinsdag 5 december 2017 Kamerbrief Stand van zaken Lerarenagenda 2013-2020 In een brief aan de Tweede Kamer kijken Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) terug op de ingezette acties vanuit de Lerarenagenda 2013-2020 en de bereikte resultaten. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • dinsdag 5 december 2017 Ruim 300 toekenningen studiebeurs voor tekortvakken In 2017 hebben 334 studenten een extra studiebeurs ontvangen voor een eerstegraads lerarenopleiding in een tekortvak. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • dinsdag 5 december 2017 Kamerbrief en voortgangsrapportage lerarentekort Nu en in de komende jaren blijft actie hard nodig om een dreigend lerarentekort af te wenden. Wel is er iets meer tijd om de problemen aan te pakken, doordat het tekort langzamer oploopt dan eerder voorspeld. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • vrijdag 1 december 2017 Alle LOF-aanvragen behandeld Dit schooljaar zijn er nog twee aanvraagtermijnen voor deelname aan LOF. Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • woensdag 29 november 2017 Zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren Terugblik op de dialoogavond op het Hondsrug College in Emmen. Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion | lees meer
  • dinsdag 28 november 2017 Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • dinsdag 28 november 2017 Leraren werken langer door In het onderwijs stijgt de gemiddelde pensioenleeftijd naar ruim 64 jaar. Ook werken steeds meer mensen door na de pensioengerechtigde leeftijd, blijkt uit cijfers van pensioenfonds ABP. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer

filteren op programmalijn

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven