Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Dankzij Vierslagleren extra leraren voor tekortvakken!

woensdag 7 oktober 2015 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

De eerste leraren zijn inmiddels gestart met hun opleiding en ze zijn razend enthousiast. Logisch ook, want dankzij hun deelname aan het project Vierslagleren krijgen ze volop de ruimte om een (extra) bevoegdheid in een tekortvak te halen. Goed nieuws: Vierslagleren krijgt volgend schooljaar een vervolg. Aanmelden van docenten is (weer) mogelijk vanaf 1 april 2016.

Aan het begin van dit schooljaar is Vierslagleren van start gegaan. Een bijzonder project, want Vierslagleren slaat vier vliegen in één klap. Een zittende leraar krijgt via de Lerarenbeurs de kans om een eerstegraads of tweede bevoegdheid te halen in een tekortvak. Naast de reguliere maximaal zes uur aan studieverlof per week, krijgt hij via Vierslagleren 6 uur extra studieverlof! Tegelijkertijd krijgt een startende leraar een (tijdelijke) aanstelling én haalt ook hij met de Lerarenbeurs een (extra) bevoegdheid in een tekortvak. Zo daalt het lerarentekort voor een aantal tekortvakken en krijgen scholen meer kwaliteit in huis. Daar profiteert het voortgezet onderwijs over de hele linie van!

35 lerarenduo’s van start
In het primair onderwijs is Vierslagleren al een paar jaar succesvol. Dit schooljaar is de regeling ook geïntroduceerd voor het voortgezet onderwijs. In september zijn 35 koppels (dus 70 leraren in totaal) van start gegaan. Dit aantal willen we volgend jaar verder verhogen door meer bekendheid te geven aan de regeling en de vele mogelijkheden die het biedt. Om te kijken hoe we dit het beste kunnen doen, is onlangs een enquête naar schooldirecties gestuurd. Deze moet inzicht geven in waar we verbeteringen kunnen doorvoeren.

Veel profijt voor leraren én scholen
Vierslagleren krijgt een vervolg in het schooljaar 2016/2017. De reden daarvoor is simpel: het is een mooie regeling, waar zowel startende en ervaren leraren, als scholen veel profijt van hebben. Na twee jaar beschikt de school immers over twee extra gekwalificeerde docenten in een tekortvak! De regeling is van toepassing op de volgende tekortvakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, levensbeschouwing, aardrijkskunde, Engels, Duits, Frans, Nederlands en klassieke talen.

Startende leraren werven
Vierslagleren werkt met duo’s. Om gebruik te kunnen maken van de regeling, meldt u dus twee leraren aan: een zittende leraar én een startende leraar die u een aanstelling voor minimaal 0,5 fte geeft. De werving van de starter laten we natuurlijk aan u over, zodat u een kandidaat vindt die past bij uw school. Om het zoeken naar startende leraren makkelijker te maken, hebben we in samenwerking met www.meesterbaan.nl een speciale pool gevormd met geïnteresseerde startende leraren in tekortvakken. U kunt hier gratis gebruik van maken. De pool wordt begin 2016 weer aangevuld met nieuwe kandidaten voor het volgend schooljaar.

Meer weten?
Tussen 1 april 2016 en 30 juni 2016 kunt u uw lerarenduo's aanmelden voor het schooljaar 2016-2017. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.voion.nl/vierslagleren. U kunt uw vragen ook mailen naar vierslaglerenvo@voion.nl of contact opnemen met Cor van Dam (06-2271 9750) of Jonas Westhoek (06-1289 4874) van Voion. Zij komen graag bij u langs om de regeling toe te lichten en de mogelijkheden te bespreken. Er is namelijk veel meer mogelijk dan u wellicht verwacht!