Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Scenariomodel-VO vernieuwd

dinsdag 10 november 2015 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Het Scenariomodel-VO is een online leerlingenprognose-tool, dat inzicht geeft in basisprognoses van leerlingenaantallen, formatie, ruimtebehoefte en bekostiging en is aan te passen aan eigen inzichten. Onlangs is dit gratis en vrij toegankelijke instrument met hulp van gebruikers uit het voortgezet onderwijs verder doorontwikkeld en geactualiseerd waardoor er nog meer informatie beschikbaar is.

Van groei naar krimp
De arbeidsmarktrapportages die Voion onlangs publiceerde, laten zien dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs piekt in het schooljaar 2016-2017. Daarna gaan de leerlingenaantallen omlaag. De werkgelegenheid voor leraren is de afgelopen jaren al met 6 procent afgenomen en deze trend zal zich de komende jaren voortzetten. Toch zijn er regionaal en zelfs binnen de regio’s verschillen te zien.

Prognoses naar eigen inzicht aanpassen
Het Scenariomodel-VO is een gebruiksvriendelijk instrument dat u helpt te anticiperen op deze ontwikkelingen. Naast leerlingenprognoses op vestigings-, bestuurs- en regionaal niveau kunt u ook rapportages over verwachte ontwikkelingen in de formatie, de ruimtebehoefte en de bekostiging inzien. Deze basisprognoses kunt u op een eenvoudige manier op basis van eigen inzichten aanpassen aan schoolspecifieke en lokale situaties.

Nieuw in het Scenariomodel-VO

In de nieuwe release zijn de brongegevens geactualiseerd en zijn nieuwe rapportages (marktaandeel, doorstroom en bevolkingsprognose) in te zien. De rapportage bekostiging is uitgebreid. Daarnaast is het instrument nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om makkelijk Excel-bestanden te in- en exporteren.

Naar het Scenariomodel-VO

Themabijeenkomst arbeidsmarktontwikkelingen en -instrumenten
Op 2 en 9 december organiseren we themabijeenkomsten waarin we de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor het voortgezet onderwijs bespreken. We laten u zien waar u relevante informatie kunt vinden en wat u met deze informatie als school(bestuur) kunt. Welke bronnen en instrumenten zijn er en wat kunt u er mee? We zoomen in op het Scenariomodel-VO en lichten de inhoud en werking van het instrument toe. Deelname is gratis. 
Meer informatie en aanmelden

Bekijk hier de regionale arbeidsmarktrapportages voor het voortgezet onderwijs.