Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Gesprekskringen en ontwikkelnetwerken in school

Gesprekskringen en ontwikkelnetwerken in school (maatregel 1a)

In een gesprekskring of ontwikkelnetwerk kunnen leiding en medewerkers ervaring op doen in het in gezamenlijkheid werken aan relevante thema’s. De focus binnen de gesprekskringen ligt op onderwijskundige of organisatorische vraagstukken met bijzondere aandacht voor de professionele houding, professionele samenwerkingsrelaties en daartoe benodigde vaardigheden. Om de duurzaamheid te bevorderen, kan per school een aantal medewerkers opgeleid worden tot coach en wordt een aantal teamleiders geschoold op HR-vaardigheden.

 • Externe procesbegeleider (maatregel 1a1)
  Met ondersteuning van een externe procesbegeleider worden binnen (een onderdeel van) de school gesprekskringen/ontwikkelnetwerken opgericht over kwesties aangaande organisatie en kwaliteit van onderwijs. De vorm, inhoud en organisatie hiervan staan de school vrij. In een projectplan wordt aangetoond dat de netwerken een substantiële en duurzame werking op schoolniveau hebben.

  Vergoeding:

  Per aanvraag wordt 50% van de volgende maximaal subsidiabele kosten ter beschikking gesteld:
  - de kosten voor een externe procesbegeleider, maximaal 30 dagdelen á € 545,- per dagdeel

 • Opleiding integraal HR voor leidinggevenden (maatregel 1a2)
  Om de duurzaamheid van deze maatregel te bevorderen kunnen per aanvraag zes teamleiders een programma volgen dat bijdraagt aan hun vaardigheden in transformationeel, coachend en stimulerend leiderschap. Het doel is om de professionele ruimte en onderwijskundig eigenaarschap van medewerkers – binnen de kaders van de school – te bevorderen.

  Vergoeding:

  Per aanvraag wordt 50% van de volgende maximaal subsidiabele kosten ter beschikking gesteld :
  - 6 opleidingsdagen à € 1.875,- per opleiding per deelnemer
  - verletkosten voor maximaal 6 dagen 

   
 • Opleiding tot coach/begeleider (maatregel 1a3)
  Om dezelfde reden kunnen binnen het kader van deze maatregel twee medewerkers van de school een training/opleiding volgen, waardoor ze in de school in de toekomst een coachende en begeleidende rol kunnen vervullen in de verdere ontwikkeling van dit soort gesprekskringen en ontwikkelnetwerken.

  Vergoeding:
  Per aanvraag wordt 50% van de volgende maximaal subsidiabele kosten ter beschikking gesteld:
  - 9 opleidingsdagen à € 3.255,- per opleiding per deelnemer
  - verletkosten voor maximaal 9 dagen
Idealiter neemt u deze drie elementen (1a1, 1a2 en 1a3) af als een complete set. In voorkomende gevallen kunt u de deelmaatregelen afzonderlijk afnemen.

Subsidie aanvragen?
Aanvragen van subsidie en uitvoeren van de werkzaamheden kan tot 1 september 2017 (en zolang het budget niet op is). U vraagt op de volgende manier subsidie aan:
 1. Neem contact op met Voion (Tiny Rompen: 06 22652623/ t.rompen@caop.nl.) over het aantal activiteiten dat u wilt afnemen. Voion sluit hierover met u een overeenkomst.
 2. Daarna gaat u op zoek naar een externe dienstverlener. Laat de dienstverlener het document ‘instructie dienstverlener’ gebruiken voor het opstellen van de offerte. Dit document vindt u onder het kopje 'documenten'. Hier vindt u ook voorbeelden van externe dienstverleners. U bent vrij een andere dienstverlener te kiezen.  
 3. Vervolgens vraagt u met het aanvraagformulier de subsidie aan per (groep) deelnemer(s). Voeg de offerte hieraan toe en Voion verleent na goedkeuring de opdracht aan de dienstverlener en draagt zorg voor de betaling.

Documenten

Let op: u kunt de ingevulde en ondertekende formulieren ook inscannen en mailen naar sectorplanvo@voion.nl .

Meer informatie

Vragen?
Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen.
Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Tiny Rompen (06 22652623/ t.rompen@caop.nl)  
Heeft u financiële of administratieve vragen? Bel 045 579 8003 of mail sectorplanvo@voion.nl.

terug>>