Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op {0}

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Vierslagleren

Inleiding

Vierslagleren: Extra leraren voor tekortvakken

Voor steeds meer vakken in het voortgezet onderwijs is het lastig om geschikte leraren te vinden. Naar verwachting wordt dit de komende jaren alleen nog maar moeilijker. Dankzij Vierslagleren kan het tij worden gekeerd. En dat biedt voordelen voor scholen én leraren! 

Aanmelden 
De aanmeldingsperiode voor Vierslagleren 2016-2017 is gesloten.

Wat is Vierslagleren?
Vierslagleren is een handige regeling, bedoeld voor leraren die les (willen) geven in een tekortvak. Vierslagleren slaat vier vliegen in één klap: VOION_Logo 4Slagleren_klein.jpg

 • een leraar, die al bij een school in dienst is, krijgt via de Lerarenbeurs de kans om een eerstegraads of (extra) tweede bevoegdheid te halen in een tekortvak. In plaats van de reguliere maximaal zes uur aan studieverlof per week, krijgt hij nu het dubbele aantal;
 • tegelijkertijd krijgt een startende leraar een (tijdelijke) aanstelling en haalt ook hij een (extra) bevoegdheid in een tekortvak;
 • zo daalt het lerarentekort voor een aantal tekortvakken
 • én krijgen scholen meer kwaliteit in huis.

Daar profiteert het voortgezet onderwijs over de hele linie van!  

Dit zijn de tekortvakken
Landelijk gezien is er een lerarentekort voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, levensbeschouwing, aardrijkskunde, Engels, Duits, Frans, Nederlands, klassieke talen en een aantal praktijkvakken in het vmbo. Voor deze vakken is het van belang dat er meer leraren opgeleid worden. Dankzij Vierslagleren kunnen leraren nu makkelijker een eerste- of tweedegraads bevoegdheid halen in een van deze vakken. Dat is dus een mooie stimulans om het lerarentekort terug te dringen!  

Regeling met kansen
De regeling Vierslagleren is simpel en biedt veel kansen en mogelijkheden voor

Meer weten over de vele mogelijkheden van Vierslagleren? Neem contact op met Voion: stuur een mail naar vierslaglerenvo@voion.nl of bel met Cor van Dam (06-2271 9750) of Jonas Westhoek (06-1289 4874). 

Praktijkverhalen

 • Aan de slag in een tekortvak

  Het ministerie stimuleert mensen om een (extra) bevoegdheid in een tekortvak te halen. Caroline Klaren, Sandra Koens en Maike Beumkes van het Isendoorn College kunnen hierover meepraten. Zij doen mee met Vierslagleren.

 • Vierslagleren in het voortgezet onderwijs

  'Ik ben dus echt blij met die extra dag studieverlof, anders was het niet vol te houden.’

 • Mobiliteit juichen we toe

  Hoe gaan scholen om met de tekorten op de arbeidsmarkt? Het Oranje Nassau College in Zoetermeer maakt gebruik van de regeling Vierslagleren.

Onderzoeken