Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Zij-instroom

Inleiding

Zij-instromers gaan vanuit een andere sector in het onderwijs werken. Vanwege allerlei arbeidsmarktfactoren van kwalitatieve en kwantitatieve aard is er een voortdurende behoefte aan zij-instromers in het voortgezet onderwijs, hoewel dat per vak en per regio sterk verschilt.

Subsidie voor zij-instromers
Werkgevers kunnen een zij-instroomsubsidie krijgen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een groot gedeelte van de kosten voor studie en begeleiding worden dan uit de subsidie betaald. Het Ministerie van OCW beslist elk jaar opnieuw of er subsidie voor zij-instroom beschikbaar is.

Per 14 april 2017 treedt de nieuwe regeling subsidie zij-instroom 2017 in werking. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige regeling zij-instroom is dat ook pabo-gediplomeerden in aanmerking komen voor de subsidie bij het volgen van een zij-instroomtraject in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.

Op de website van DUO vindt u meer informatie over de regeling en kunt u subsidie aanvragen.

Inspiratie

Onderzoeken