Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Samen zorgdragen voor veilig, gezond & vitaal werken

Een ontspannen en prettige sfeer op school draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Zowel medewerkers als leerlingen hebben daar profijt van. Veiligheid in sociaal en praktisch opzicht (denk aan het voorkomen van ongevallen in het praktijklokaal of gymlokaal), zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Dat geldt evenzeer voor een fris lokaal met voldoende ruimte en goede akoestiek. Tot slot en misschien wel het belangrijkste; zorgen voor een goede balans tussen wat werknemers kunnen en willen en dat wat van hen wordt gevraagd. Die balans is niet statisch, die kan in elke levensfase en/of loopbaanfase veranderen, en is daardoor gevoelig voor (psychische) gezondheidsproblematiek.

Inspelen op individuele verschillen in belastbaarheid en zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving is vooral de verantwoordelijkheid van de werkgever. Bij het nemen van die verantwoordelijkheid mag een werkgever rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel en dus op de medewerking van een werknemer. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap dragen samen bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Voion ondersteunt werkgevers en (vertegenwoordiging van) werknemers bij het realiseren van veilig, gezond werk in een vitale school. Uitgangspunt in de dienstverlening is dat werkgevers, werknemers(vertegenwoordiging) en Voion elk vanuit hun eigen rol verantwoordelijkheid nemen bij het realiseren van de - door de school gestelde – (beleids)doelen.

nieuws

meer berichten