Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Arbodienstverlening

Inleiding

De taken die tot arbodienstverlening horen zijn veelomvattend. Arbodienstverlening - advisering en ondersteuning - is gericht op het zo veilig en gezond mogelijk werken. Ook advisering en ondersteuning bij verzuim- en re-integratiebeleid wordt onder arbodienstverlening begrepen.

Uw school hoeft zich niet (meer) bij een arbodienst aan te sluiten. U kunt de arbodienstverlening aanpassen aan uw eigen omstandigheden en mogelijkheden. Dit moet dan wel zijn afgestemd met de medezeggenschap. Voor een aantal diensten zijn school verplicht kerndeskundigen in te schakelen.

Wettelijk verplicht
Werkgevers zijn wettelijk verplicht gecertificeerde deskundige ondersteuning in te schakelen bij:
• advies over en toetsing van de risico inventarisatie en -evaluatie inclusief het plan van aanpak (door bedrijfsarts, arbeids- en organisatiedeskundige, arbeidshygiënist of veiligheidskundige);
• verzuimbegeleiding (door bedrijfsarts);
• arbeidsgezondheidskundig onderzoek bijvoorbeeld PAGO of PMO (door bedrijfsarts);
• eventuele aanstellingskeuringen (door bedrijfsarts).

Aan alle overige arbodienstverlening zijn geen eisen met betrekking tot certificering gesteld. Denk aan o.a.:
• werkplekonderzoek;
• trainingen (BHV, het omgaan met agressie, stress, verzuim etc.);
• het verzorgen van voorlichting;
• advisering over het arbo- en verzuimbeleid;
• het uitvoeren van verzuimanalyses;
• het uitvoeren van werknemerstevredenheidonderzoek.

Inspiratie

Onderzoeken

  • Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts

    Onderzoek naar de toegankelijkheid en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, de uitvoering van preventieve taken door de bedrijfsarts en de samenwerking van bedrijfsartsen met andere professionals.