Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig een gebouw uit te krijgen. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit, maar is ook van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie. Zo is in het ontruimingsplan opgenomen dat:
  • u minimaal eens per jaar, het liefst aan het begin van ieder schooljaar, een ontruiming oefent. (Zie de norm Ontruiming in de Arbocatalogus-VO). 
  • nooduitgangen en andere vluchtmogelijkheden altijd goed bereikbaar zijn en er een draaiboek is waarin het handelen bij een calamiteit is beschreven (zie de norm Nooduitgangen en vluchtmogelijkheden in de Arbocatalogus-VO).

Ontruimingsplan opstellen
Het Nederlands Normalisatie-instituut heeft een leidraad opgesteld voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan. In juni 2010 zijn de verschillende Nederlandse Technische Afspraken voor ontruiming (NTA 8112-reeks) vervangen door de NEN 8112:2010 ‘Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen’. Ontruimingsplannen die volgens de NTA 8112 opgesteld zijn vergen slechts geringe aanpassing om te voldoen aan NEN 8112:2010.
Met behulp van de Checklist ontruimingsplan volgens NEN 8112:2010 kunt u uw ontruimingsplan in lijn brengen met NEN 8112:2010  

Zie ook de schoolvoorbeelden in de Arbocatalogus-VO:

Ga terug naar Bedrijfshulpverlening