Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 14 april 2021

Over: Nieuwe arbeidsmarktanalyses, Vier inspirerende verhalen, Jaarverslag en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 31 maart 2021

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Werken tijdens de Corona-pandemie

Welke maatregelen moet een vo-school nemen om een veilige werk- en leerplek te creëren tijdens de coronapandemie?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Regionaal mobiliteitscentrum Twente-Achterhoek

Hoofd P&O van het Assink Lyceum, vertelt over het samenwerken om gezamenlijk (dreigende) lerarentekorten en -overschotten en andere arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Krachtige starters

Jan Klein, directeur-bestuurder Nuborgh College, vertelt over de ontwikkeling van een psychologische component in de doorlopende leerlijn voor starters in het onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Dr. Mollercollege zet oud-leerlingen in als surveillant

In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Tussenevaluatie convenant

In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk. Waar worden de middelen aan besteed?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Van financiële sector naar een baan in het onderwijs

De opgedane ervaringen, kennis en inzichten vanuit het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ zijn uitgewerkt in deze handreiking.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Arbeidsmarktonderzoek schoolleiders vo

Onderzoek naar de vraag naar en het aanbod van nieuwe schoolleiders, het imago en de interesse voor het beroep van schoolleider.

lees verder