Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 9 juni 2021

Over: CAO VO-app, Handreiking Zij-instroom, Regio in beeld: aanbod van leraren en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 16 juni 2021

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Extra menskracht Nationaal Programma Onderwijs

Informatie en inspiratie voor het aanboren en vinden van extra menskracht om leraren te ondersteunen en ontlasten bij de uitvoering van het NPO.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Werken tijdens de Corona-pandemie

Welke maatregelen moet een vo-school nemen om een veilige werk- en leerplek te creëren tijdens de coronapandemie?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses vo

Op Regio in beeld vindt u nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses die u inzicht geven in de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de vraag naar en aanbod van leraren.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Project: Technische docenten

Het doel van het project 'Technische docenten Steenwijkerland-Weststellingswerf' is om werknemers in techniek en ICT de mogelijkheid te bieden om een keuze te maken voor een overstap naar het onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Docenten werven in het technisch domein

Hogeschool Rotterdam werkt samen met TechForce Rijnmond om met gerichte voorlichtingsacties nieuwe docenten in het technisch domein te werven.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Zij-instromer of hybride docent

In de onderlinge inspiratiesessie op 2 juni 2021 gingen vo en mbo in gesprek over zij-instroom en hybride docentschap.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Zij-instromers over nieuwe loopbaan

Hoe is het om als nieuwe docent via een zij-instroomtraject een tweede loopbaan in het voortgezet onderwijs te starten?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Wijzigingen norm coronavirus per 26 juni 2021

Op 18 juni 2021 heeft het Kabinet verdere versoepelingen aangekondigd voor niet-onderwijsactiviteiten die ingaan op 26 juni 2021. De norm Coronavirus in de Arbocatalogus-VO is conform dit besluit aangepast.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Nieuwe website Veilige praktijklokalen Zorg & Welzijn

De nieuwe website bevat informatie over Arbo wet- en regelgeving en andere veiligheidsaspecten die voor het werken in praktijklokalen van belang zijn.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Notitie laboratoriumjassen

Waar moet u als school op letten bij de aanschaf van laboratoriumjassen? De NVON, publiceerde een notitie die scholen helpt een onderbouwde keuze te maken op basis van de eigen situatie.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Tussenevaluatie convenant

In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk. Waar worden de middelen aan besteed?

lees verder