Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 16 november 2022

Over: Ondersteuning cao-afspraken werkdrukverlichting, Diversiteit in de praktijk, Nieuwe regionale arbeidsmarktdata en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 30 november 2022

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Bent u mr-lid?

Ook voor u hebben we interessante informatie over thema’s als werkdruk, strategische personeelsplanning, (sociale) veiligheid, enz.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Aanvullende afspraak werkdrukmiddelen

Sociale partners hebben een aanvullende afspraak gemaakt voor de besteding van de werkdrukmiddelen over de periode van januari tot en met juli 2022.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Diversiteit in de praktijk: “Bewustwording is belangrijker dan cijfers”

Een interview met Arend Smit van het Keizer Karel College, Mark Langerwerf van UniC en Mellouki Cadat-Lampe van Movisie over factoren voor succesvol diversiteitsbeleid.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Regionale data bevoegd, onbevoegd en benoembaar gegeven lessen

Regio in beeld is verder uitgebreid met het percentage bevoegd, benoemd en onbevoegd gegeven lesuren in de verschillende regio’s. Benieuwd naar de cijfers voor uw regio?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

In gesprek over de deeltijdfactor

In het schooljaar 2022-2023 start Voion binnen het Innovatielab een aantal pilots op scholen om de verhoging van de deeltijdfactor te stimuleren. Bent u geïnteresseerd?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Dialoogsessies onderwijstijd: meld u aan!

We zijn op zoek naar bestuurders, schoolleiders, teamleiders, leraren, leerlingen en mr-leden die in een dialoogsessie verschillende denkrichtingen buiten de huidige wettelijke kaders willen verkennen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Stappenplan diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs

Voion onderzocht diversiteit en inclusie bij diverse scholen en instanties. Op basis van interviews heeft Voion een handreiking ontwikkeld voor scholen om stappen te zetten naar een diverse en inclusieve onderwijsarbeidsmarkt.

lees verder