Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 7 februari 2024

Over: Inclusieve leergemeenschap, Arbowet en de gymzaal, Werktevredenheid en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 31 januari 2024

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Vraag de Schoolleidersbeurs-VO aan

Ben je schoolleider in het voortgezet onderwijs en wil je een NVAO geaccrediteerde masteropleiding gaan volgen?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Deze activiteiten staan in 2024 op de planning

Bent u benieuwd naar de activiteiten van Voion in 2024? Het jaarplan 2024 bevat een beknopt overzicht van de activiteiten waarmee we in 2024 besturen en scholen in het voortgezet onderwijs ondersteunen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Bijeenkomst collectieve werkdrukmiddelen voor pmr’en

Voor pmr’en van scholen die nog niet zijn begonnen of zijn gestopt met het maken van een werkdrukplan en dit schooljaar willen doorpakken, organiseert Voion een bijeenkomst op 21 maart a.s. in Utrecht.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Inspiratie: Meer aandacht voor de inductiefase als onderdeel van de doorlopende leerlijn

De scholen in de RAP-regio Noordoost Brabant hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld voor de begeleiding van alle startende leraren in het vo.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Een veilige leeromgeving voor zij-instromers: dat doe je met elkaar

Je staat er niet alleen voor als zij-instromer. Zoveel wordt wel duidelijk in de podcast Zin in lesgeven: Samen leren. Aan het woord zijn Robbin ten Bloemendal en Glenn Gobin.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Regionale arbeidsmarktramingen 2023-2028

Centerdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2023-2028) opgesteld. De rapporten geven inzicht in de verwachte ontwikkeling van tekorten bij ongewijzigd beleid.

lees verder