Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 19 januari 2023

Over: Inspiratieverhalen, Jaarplan, Controlelijst RI&E coronavirus en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 30 november 2022

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Bent u mr-lid?

Ook voor u hebben we interessante informatie over thema’s als werkdruk, strategische personeelsplanning, (sociale) veiligheid, enz.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Collectieve Werkdrukmiddelen CAO VO

Vanaf dit schooljaar ontvangt elke vo-school collectieve werkdrukmiddelen voor de verlichting van werkdruk. Bekijk het dossier op onze website voor informatie en handvatten.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Studiemiddag Persoonlijke beschermingsmiddelen Utrecht

In een sudiemiddag geven we uitleg waar u op moet letten bij de aanschaf en het gebruik van PBM's. 

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Regionaal samenwerken aan het behoud van starters

Tijdens de Kennisdelingssessie op 13 december 2022 gingen deelnemers in gesprek over welke regionale afspraken te maken zijn om uitval van startende docenten te voorkomen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Regionale arbeidsmarktramingen 2022-2027 beschikbaar

CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2022-2027) opgesteld. De rapporten geven inzicht in de verwachte ontwikkeling van tekorten bij ongewijzigd beleid.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Welke maatregelen nemen vo-scholen op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

Een inventarisatie van duurzame inzetbaarheidsmaatregelen van scholen is nu te raadplegen op onze website.

lees verder