Er wordt gezocht op *

Voion, Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief februari 2018

Over: Professioneel statuut | Handreiking Arbobeleid(splan) |Nieuwe stimuleringsregeling zij-intromers | En meer ...

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Samenwerking tussen bedrijfsleven en vo

Het bedrijfsleven, scholen in het voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen gaan intensiever samenwerken om meer leraren voor de klas te krijgen. Voion gaat hen hierin ondersteunen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Handreiking Arbobeleid(splan) voor het vo

Deze handreiking is een hulpmiddel voor het opstellen van arbobeleid dat voldoet aan de minimumeisen van de Arbowet en de afspraken die de sociale partners in het vo hebben gemaakt.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin januari 2018

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
De Balie, schoolontwikkeling | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Conferentie 17 april 2018

Bekijk het uitnodigingsfilmpje

lees verder
De Balie | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Pilots professioneel statuut

Voion deelt de komende periode de ervaringen en opgedane kennis van de 10 pilotscholen professioneel statuut.

lees verder

Parels uit de regio

Lees hier mooie, recente verhalen uit het voortgezet onderwijs. Om u te inspireren en motiveren.

lees verder
professionaliseringsportaal-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Professionaliseringsportaal-VO

Nieuw instrument om professionele ontwikkeling van medewerkers een extra impuls te geven.

lees verder
RPA | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen

Zicht krijgen op de onderwijsarbeidsmarkt in uw regio? De nieuwe rapportages over de regionale arbeidsmarktramingen staan op onze website.

lees verder