Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 20 september 2023

Over: taakbeleid, ziekteverzuimcijfers vo 2022, aantrekkelijk schoolleiderschap en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 21 september 2023

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Podcast Zin in Lesgeven: Praktijkonderwijs

In deze podcast Zin in lesgeven gaan Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal in gesprek met Christine Bos en Brenda de Heij, beiden zij-instromers in het praktijkonderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Aantrekkelijk schoolleiderschap: wat zijn aandachtspunten?

Een verdiepend onderzoek naar de loopbaanfasen van schoolleiders, in opdracht van Voion, geeft hier inzicht in. Dit artikel is gepubliceerd in het magazine Van12tot18, september 2023.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Arbeidsinspectie bezoekt Libanon Lyceum in kader van werkdruk

Hoe zit het met de ervaren werkdruk onder docenten? En neemt de school de juiste maatregelen om die werkdruk te verminderen? Lees wat Anne-Marie Kruis hierover vertelt.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Aanvraagportaal Schoolleidersbeurs-VO geopend: aanvragen nu mogelijk!

Schoolleiders die een NVAO geaccrediteerde masteropleiding willen volgen, kunnen nu een aanvraag voor de beurs doen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Aanpassen leerlingenprognoses noodzakelijk en ook mogelijk

Voor vestigingen waar veel migrantenleerlingen zijn ingestroomd is het nodig is om eigen scenario’s te maken die dichter bij de werkelijkheid komen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Structureel beleid is nodig om inclusie te bevorderen

Uit een onderzoek van IDEM Rotterdam blijkt dat racisme, religie, seksuele diversiteit en genderdiversiteit bespreekbaar maken in de klas een uitdaging is voor onderwijsprofessionals.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Breng veilig werken onder de aandacht

Het begin van het schooljaar is een goed startmoment om in de klas aandacht te besteden aan veiligheid in het praktijklokaal. Daarvoor heeft Voion, i.s.m. docenten in het vo, diverse materialen ontwikkeld.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Arboscan-VO en Incidentenvenster-VO naar nieuw systeem

Uiterlijk 1 januari 2024 verhuist de Arboscan-VO (de digitale RI&E voor het vo) naar een ander systeem, te weten het ArboManagementSysteem (AMS) van Kader Digital en stopt het huidige Incidentenvenster-VO (incidentenregistratiesysteem voor het vo).

lees verder