Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 14 januari 2021

Over: Arbeidsmarktramingen, Aanvullende eisen Arbowet, Aanpak lerarentekort en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 18 november 2020

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Werken tijdens de Corona-pandemie

Welke maatregelen moet een vo-school nemen om een veilige werk- en leerplek te creëren tijdens de coronapandemie?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Instroommakelaar voor carrièreswitchers

Veel zij-instromers die een carrièreswitch willen maken weten niet waar zij terecht kunnen en welke route ze moeten volgen. RAP regio Zwolle heeft hier een instroommakelaar voor aangesteld.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Drie genomineerden vo-leraar van het jaar bekend

Dit zijn de genomineerden voor het voortgezet onderwijs

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Tijdelijk aanvullende eisen Arbowet

In verband met de bestrijding van COVID-19, is het Arbobesluit artikel 3.2 tijdelijk uitgebreid. De aanvulling verplicht werkgevers en werknemers om besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand

Momenteel geldt dat ook alle middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand moeten houden. Eerder waren dit onderwijsmedewerkers en leerlingen en onderwijsmedewerkers onderling.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Vrijheid van meningsuiting en veiligheid van leraren

Minister Slob stuurde een brief aan de Tweede Kamer over de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar

CentERdata heeft nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2020-2025) opgesteld, die u antwoord geven op vragen over de arbeidsmarktontwikkelingen in uw regio.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Subsidieregeling Extra hulp voor de klas in coronatijd

Het voortgezet onderwijs krijgt 56 miljoen euro subsidie van het kabinet om extra hulp binnen en buiten de klas in te schakelen tijdens de coronacrisis.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2020

Ook de komende jaren moet onverminderd hard gewerkt worden om de tekorten po-vo aan te pakken. Dat schrijven onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Onderzoek naar besteding middelen convenant

Voion doet, op verzoek van de cao-tafel vo, onderzoek naar de (voorgenomen) besteding van middelen uit het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Carrièreswitchers in beeld

Waarom overwegen mensen een carrièreswitch naar het onderwijs? In een factsheet presenteren we een aantal inzichten gebaseerd op de analyse van afnames van de zelftest Carrièreswitch naar het onderwijs.

lees verder