Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 15 juni 2022

Diversiteit, risico-inventarisatie en -evaluatie, tevredenheid vo-werknemers en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 22 juni 2022

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Diversiteit in de praktijk

De maatschappij wordt steeds diverser, maar in het voortgezet onderwijs is diversiteit nog niet overal en in alle lagen doorgedrongen. De Kamer van Koophandel en het Kaj Munk College uit Hoofddorp vertellen over hun diversiteitsbeleid. Wat kunnen wij van hen leren?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Starters zijn gebaat bij intensieve begeleiding en een stevig contract

Onderzoek van Voion toont aan dat voornamelijk individuele kenmerken van startende docenten zoals baanomvang, soort contract en leeftijd sterk samenhangen met de kans om uit te vallen. 

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Zelftest Carrièreswitch naar het onderwijs: “Kandidaten komen beter voorbereid op gesprek”

Download de factsheet ‘Beeld van carrièreswitchers’ voor geactualiseerde inzichten, gebaseerd op de analyse van afgenomen zelftesten Carrièreswitch naar het onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Vervallen laatste coronamaatregel

Door het vervallen van de laatste coronamaatregel, zijn er geen specifieke (school)maatregelen meer. De basis(hygiëne)regels en het advies om te (zelf)testen blijft van kracht.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Cao-onderhandelingen in volle gang

De sociale partners in het voortgezet onderwijs onderhandelen over een CAO VO 2022.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Jaarverslag Voion 2021: In dialoog met het onderwijsveld

Hoe heeft Voion het onderwijs het afgelopen jaar ondersteund? Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Voion in 2021.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Onderzoek uitval startende docenten voortgezet onderwijs

Het onderzoek geeft inzicht in baan- en schoolkenmerken die een sterke relatie vertonen met uitval van startende docenten. Voion, april 2022.

lees verder