Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 7 oktober 2020

Over: Ziekteverzuimcijfers 2019 vo, Anders organiseren, anders formeren, Vragen norm coronavirus en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 17 september 2020

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Werken tijdens de Corona-pandemie

Nu vo-scholen weer volledig open zijn, vergt dat van individuele scholen een eigen plan van aanpak. Hoe kunnen vo-scholen veilig en gezond aan het werk tijdens de Corona-pandemie?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Gezonde samenwerking als basis voor cultuuromslag

De Haemstede-Barger mavo uit Heemstede heeft een professionele leergemeenschap gecreëerd met een sociale en lerende werkcultuur.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Nieuwe instructiekaarten voor M&T beschikbaar

Het Platform vmbo M&T heeft nieuwe machine-instructiekaarten voor leerlingen ontwikkeld. Ook de checklists op de site dragen bij aan de veiligheid in het M&T lokaal.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Nieuwe actuele regionale arbeidsmarktanalyses voor het vo

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Zijn er minder of juist meer leerlingen te verwachten? En hoe is de vraag naar leraren? In welke vakken is er een tekort te verwachten?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Wordleraarinhetvo.nl over naar het Onderwijsloket

Voion stopt met de website Wordleraarinhetvo.nl en draagt het stokje over aan het Onderwijsloket. De informatie zijn overgedragen en iedereen die leraar wil worden kan voortaan terecht bij het Onderwijsloket.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Nieuw in het Scenariomodel-VO

Het Scenariomodel-VO is opnieuw doorontwikkeld. Gebruikers kunnen elkaar nu onderling toegang geven tot eigen scenario’s en de berekeningswijze van de doorstroom van leerlingen is aangepast.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Jaarverslag Voion 2019

Vandaag publiceren wij ons jaarverslag over het jaar 2019 met een overzicht van onze activiteiten in 2019.

lees verder