Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 18 mei 2022

Over: uitval startende docenten, jaarverslag Voion 2021, vragen en antwoorden verlenging RAP-subsidie en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 30 maart 2022

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Cao-onderhandelingen in volle gang

De sociale partners in het voortgezet onderwijs onderhandelen over een CAO VO 2022.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Vragen en antwoorden over verlenging van de RAP-subsidieregeling

Medewerkers van OCW en DUS-I gaven zowel antwoord op vooraf ingediende vragen als vragen gesteld in de chat tijdens de bijeenkomst van 21 april 2022.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Sterk Medezeggenschap ontwikkelt toolkit voor nieuwe MR-leden

In de MR-starterskit vindt u tips en adviezen voor een zachte landing van nieuwe leden in de MR. Oók voor de ontvangende (G)MR, schoolbestuur en schoolleider.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Sociale (on)veiligheid van docenten in beeld gebracht

De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. Maar een substantieel deel voelt zich (veel) onveiliger dan drie jaar gelden.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Onderwijsakkoord: 1,5 miljard euro voor goed onderwijs

Om goed onderwijs te kunnen geven is er voldoende personeel nodig dat hun vak goed kan uitoefenen. Daarom investeert het kabinet 1,5 miljard euro in het primair en voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Hoofdlijnen van de (middel)langetermijnaanpak COVID-19

Om het funderend onderwijs voor te bereiden op het leven met het coronavirus presenteert het kabinet de hoofdlijnen van een (middel)langetermijnstrategie COVID-19 voor het funderend onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Verlenging subsidie Regionale aanpak personeelstekort (RAP) in 2022-2023

De subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs is in de Staatscourant gepubliceerd. Aanvragen kunnen t/m 29 mei 2022 worden ingediend.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Gezocht: pilotschool voor methode Veilig Werkklimaat-VO

Het doel van de methode Veilig Werkklimaat-VO is om de effectiviteit van het schoolveiligheidsbeleid te verhogen door een dialoog te voeren over sociale veiligheid en samen expliciete afspraken te maken.

lees verder