Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 15 juni 2022

Diversiteit, risico-inventarisatie en -evaluatie, tevredenheid vo-werknemers en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 22 juni 2022

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Bent u mr-lid?

Ook voor u hebben we interessante informatie over thema’s als werkdruk, strategische personeelsplanning, (sociale) veiligheid, enz.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Diversiteit in de praktijk

De Kamer van Koophandel en het Kaj Munk College uit Hoofddorp vertellen over hun diversiteitsbeleid. Wat kan het voortgezet onderwijs hiervan leren?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Starters zijn gebaat bij intensieve begeleiding en een stevig contract

Onderzoek van Voion toont aan dat voornamelijk individuele kenmerken van startende docenten zoals baanomvang, soort contract en leeftijd sterk samenhangen met de kans om uit te vallen. 

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Kamerbrief Lerarenstrategie

Meer landelijke sturing door de overheid is nodig en naast de focus op tekorten in het po moet er meer aandacht komen voor tekorten in het vo, dat schrijven de onderwijsministers in een brief aan de Tweede Kamer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Scholen blijven open bij opleving coronavirus

Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met verschillende onderwijspartijen een sectorplan COVID-19 opgesteld. Het plan beschrijft vier scenario’s op basis van het aantal besmettingen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

€140 miljoen voor extra aanpak verbetering ventilatie

Minister Wiersma (po en vo) roept scholen en gemeenten op snel werk te maken van betere ventilatie en komt met een maatwerkregeling van € 140 miljoen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO VO bereikt

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Zelftest Carrièreswitch naar het onderwijs: “Kandidaten komen beter voorbereid op gesprek”

Download de factsheet ‘Beeld van carrièreswitchers’ voor geactualiseerde inzichten, gebaseerd op de analyse van afgenomen zelftesten Carrièreswitch naar het onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Jaarverslag Voion 2021: In dialoog met het onderwijsveld

Hoe heeft Voion het onderwijs het afgelopen jaar ondersteund? Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Voion in 2021.

lees verder