Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 12 november 2020

Over: Perspectieven flexwerk vo, Nieuwe oplossingen tekortvakken, Aanpak ziekteverzuim en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 17 september 2020

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Werken tijdens de Corona-pandemie

Nu vo-scholen weer volledig open zijn, vergt dat van individuele scholen een eigen plan van aanpak. Hoe kunnen vo-scholen veilig en gezond aan het werk tijdens de Corona-pandemie?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Generatieregeling ingevoerd bij Dunamare Onderwijsgroep

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn bij Dunamare Onderwijsgroep onderdeel van het beleid rond goed werkgeverschap. De generatieregeling wordt bij Dunamare door de hele onderwijsgroep gedragen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Aankondiging regeling Schoolkracht

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

210 miljoen voor extra hulp op school

Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Perspectieven op flexwerk in het voortgezet onderwijs

Het aantal flexwerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren fors gestegen. Het vo kent een licht stijgende trend van flexibele arbeidscontracten. Hoe moet deze trend worden geduid?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Ziekteverzuimcijfers 2019 voortgezet onderwijs gepubliceerd

Het ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel (OP) in het voortgezet onderwijs is in 2019 gelijk gebleven aan 2018. Voor het onderwijsondersteunend personeel is het ziekteverzuim gedaald.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Nieuwe instructiekaarten voor M&T beschikbaar

Het Platform vmbo M&T heeft nieuwe machine-instructiekaarten voor leerlingen ontwikkeld. Ook de checklists op de site dragen bij aan de veiligheid in het M&T lokaal.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Nieuw in het Scenariomodel-VO

Het Scenariomodel-VO is opnieuw doorontwikkeld. Gebruikers kunnen elkaar nu onderling toegang geven tot eigen scenario’s en de berekeningswijze van de doorstroom van leerlingen is aangepast.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Jaarverslag Voion 2019

Vandaag publiceren wij ons jaarverslag over het jaar 2019 met een overzicht van onze activiteiten in 2019.

lees verder