Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 10 februari 2021

Over: Activiteiten Voion 2021, Ziekteverzuim, Tips voor thuiswerken, Aanpak lerarentekort en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 27 januari 2021

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Werken tijdens de Corona-pandemie

Welke maatregelen moet een vo-school nemen om een veilige werk- en leerplek te creëren tijdens de coronapandemie?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Tips voor thuiswerken

Veel mensen – ook in het onderwijs – werken door corona thuis. Bekijk wat in de Arbo-wetgeving staat over thuiswerken en welke tips er zijn om klachten bij thuiswerken te voorkomen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Lerarenopleiding en vo-besturen: de RAP doen ze samen

In een RAP-regio verenigde vo-scholen samenwerken met minimaal één lerarenopleiding. In gesprekken met nauw betrokkenen verkende Voion in een aantal regio’s de rol van opleidingsinstituten in de RAP.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Middelen uit Sectorakkoord blijven beschikbaar voor strategisch personeelsbeleid

In 2021 en 2022 blijft 88 miljoen euro jaarlijks beschikbaar voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de implementatie van het strategisch personeelsbeleid.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Nieuwe situatie m.i.v. 1 maart

Het kabinet heeft het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het vo vanaf 1 maart weer open gaan voor alle leerlingen. Het RIVM adviseert om aanvullende maatregelen te treffen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Handreiking Privacy en registratie corona

Scholen hebben veel vragen over wat er wel en niet wettelijk is toegestaan ten aanzien van het registreren van een eventuele coronabesmetting.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Veiligheidsmonitor 2021

Scholen kunnen zich aanmelden voor de Veiligheidsmonitor 2021. Met deze monitor krijgt u een beeld van het veiligheidsgevoel onder uw leerlingen, personeel en schoolleiders, ook in vergelijking met andere scholen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Tijdelijk geen ‘boete’ op eerder stoppen met werken

De ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ staat werkgevers toe om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing (RVU) over betaald moet worden.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Onderwijstalenten helpen in scholen

Onderdeel van de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) in Nijmegen is het deelproject ‘Onderwijstalenten helpen in de scholen’. Een van de doelen van dit project is het benutten van onderwijspotentie in de regio.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Benchmark PO&VO nu openbaar toegankelijk

Wilt u zicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Vanaf 1 februari 2021 is de Benchmark PO&VO openbaar.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Drie genomineerden vo-leraar van het jaar bekend

Dit zijn de genomineerden voor het voortgezet onderwijs

lees verder