Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Voion nieuwsbrief 11 juni 2020

Over: Jaarverslag 2019, Corona-arbocatalogus, Magazine Week van het regionale loket en meer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

SZ-bulletin 17 juni 2020

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Parel-VO: Zeeuwse samenwerking

In Zeeland besloten vo-, mbo- en hbo-besturen om vraagstukken op het gebied van strategische personeelsplanning in samenwerking en regionaal aan te pakken. Lees hier het inspirerende verhaal.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Werken tijdens de Corona-pandemie

Nu vo-scholen onder voorwaarden weer open mogen, vergt dat van individuele scholen een eigen plan van aanpak. Hoe kunnen vo-scholen weer veilig en gezond aan het werk tijdens de Corona-pandemie?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Dit zijn de genomineerden

Per sector zijn tien leraren genomineerd voor de titel Leraar van het Jaar 2021, georganiseerd door de Jaarbeurs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Protocol volledig openen voortgezet onderwijs gepubliceerd

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni, het definitieve protocol volledig openen voortgezet onderwijs gepubliceerd.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs

Het ministerie van OCW, gemeenten, scholen en lerarenopleidingen werken hard door aan de aanpak van de tekorten. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor o.a. de flexibilisering van lerarenopleidingen, zij-instromers, voor de uitvoering van de noodplannen voor het lerarentekort van de grote steden en voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Nieuw in het Scenariomodel-VO

Het Scenariomodel-VO is opnieuw doorontwikkeld. Gebruikers kunnen elkaar nu onderling toegang geven tot eigen scenario’s en de berekeningswijze van de doorstroom van leerlingen is aangepast.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Werken in Coronatijd

Om de ontwikkelingen van Corona op werken in het voortgezet onderwijs in beeld te brengen zonder het veld daarbij te belasten heeft Voion een observatiemonitor laten uitvoeren. Die is gebaseerd op mediaberichten, recent onderzoek en peilingen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

‘Corona-arbocatalogus’ in ontwikkeling

Voion ontwikkelt in opdracht van de sociale partners een ‘Corona-arbocatalogus’, een aanvulling op de huidige Arbocatalogus-VO. Deze aanvulling moet scholen duidelijkheid bieden over waaraan zij in het kader van de Arbowet (minimaal) moeten voldoen. De Inspectie SZW gebruikt een goedgekeurde arbocatalogus als referentie bij de handhaving.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Jaarverslag Voion 2019

Vandaag publiceren wij ons jaarverslag over het jaar 2019 met een overzicht van onze activiteiten in 2019.

lees verder