Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Bureau Voion

Bureau en medewerkers Voion

Het secretariaat van Voion is gevestigd in Den Haag en bereikbaar via tel: 070 – 3 765 756 en e-mail info@voion.nl. Het postadres is Voion, Postbus 556, 2501CN Den Haag.

Voion zet zich in om samen met u vraagstukken op te lossen op de volgende aandachtsgebieden: Arbeidsmarkt & mobiliteit, Loopbaan & professionalisering en Veilig, gezond & vitaal werken. U kunt altijd bij ons aankloppen voor ondersteuning en facilitering op deze HR-terreinen.   

De ambtelijk secretaris/fondsmanager van Voion is Marieke Huber

Arbeidsmarkt, loopbaan en professionalisering
Voor vraagstukken op deze terreinen kunt u contact opnemen met de volgende medewerkers: 

Veilig, gezond en vitaal werken
Voor vraagstukken op het gebied van arbo, sociale veiligheid, verzuim, werkdruk en duurzame inzetbaarheid kunt u contact opnemen met de volgende medewerkers:

Het telefoonnummer van het servicecenter Veilig, gezond & vitaal werken is 045-5796024

Communicatie